Viheralan koulutuksen työelämävastaavuus

Työtehoseurassa on ollut vuonna 2011 käynnissä hanke Työelämä opettaa viheralaa, jonka yhteydessä on selvitetty koulutuksen työelämävastaavuutta yhdessä työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksien edustajien kanssa. Hankkeessa keskityttiin ammatillisen perustutkinnon työssäoppimiseen ja näyttötutkintoihin. Hankkeen yhteydessä laadittiin kysely Uudenmaan puutarha- sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintojen ja niiden työssäoppimisjaksojen työelämävastaavuudesta. Mukana kyselyn laatimisessa ovat olleet Hanna Tajakka ja Tanja Nieminen Työtehoseurasta sekä Jouko Hannonen ja Salla Laukia Viheraluerakentajat ry:stä. Kysely lähetettiin neljään oppilaitokseen: TTS, Axxell, Omnia ja Keuda. Hämeen ammattioppilaitos ei osallistunut kyselyyn, koska heillä ei ollut  valmistuneiden opiskelijoiden  yhteystietoja saatavilla. Kyselyä varten koottiin 207 vastaanottajaa ja heistä vastasi 27%(n=62). TTS:n vastausprosentti oli 43%, Axxellin 20%, Omnian 37 % ja Keudan 7%.

Uudellamaalla työllistytään viheralalle ja ollaan tyytyväisiä koulutukseen

Viheralan koulutuksen saaneet työllistyvät tällä hetkellä hyvin alan töihin Uudellamaalla. Työelämä opettaa viheralaa –hankkeessa laadittiin kysely Uudellamaalla vuonna 2008-2010 valmistuneille viheralan puutarhureille: työllisiä oli 71%,yrittäjiä 9%, työttömiä 3%, jatko-opiskelijoita  11% ja työmarkkinoiden ulkopuolella 6%.  Tasokkaan asuin- ja työympäristön arvostuksen lisääntyessä myös viheralan palveluiden ja tuotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Erityisesti yksityisen puolen viherrakentaminen ja -hoito sekä puutarhakauppa ovat kasvattaneet liikevaihtoaan. Jo pitkään ennustettu käänne on nyt todellisuutta: yli puolet valmistuneista viheralan puutarhureista työskentelee joko yksityisellä sektorilla tai yrittäjänä (Taulukko1).

Työnantajasi tällä hetkellä?
kaupunki/kunta 29%
valtio 0
seurakunta 5%
yksityinen yritys 47%
oma yritys 11%
Jokin muu(opiskelija, perhesyyt) 7%

Taulukko 1. Uudeltamaalta valmistuneiden puutarhureiden työnantaja tällä hetkellä n=55

Alan kiristynyt kilpailu, työn vaativuuden kasvu ja tehokkuuden vaatimukset ovat johtaneet siihen, että työtehtävät alallamme ovat hyvinkin eriytyneitä: suunnittelijat suunnittelevat, rakentajat rakentavat ja ylläpitäjät hoitavat viheralueita. Ja edelleen odotetaan alan sisäisen polarisaation, toisaalta keskittymisen ja toisaalta erikoistuneet pienyritystoiminnan, lisääntyvän.  Uudellamaalla viheralan puutarhurit tekevät pääosin oman alan rakentamisen ja ylläpidon töitä. Myös pihasuunnittelun osaamista tarvitaan yllättävän paljon jo puutarhurin töissä (Taulukko 2).

Työnkuvasi tällä hetkellä?  Voit valita useita
maarakennus 5%
viherrakentaminen 27%
ylläpitotyöt 29%
pihasuunnittelu 10%
puutarhakauppa 4%
kukkasidonta 2%
taimistotyöt 2%
metsätyöt 3%
maataloustyöt 1%
Jokin muu 17%

Taulukko 2. Uudeltamaalta valmistuneiden puutarhureiden työnkuva tällä hetkellä n=98

Viherala on luova ja fyysinen ala, joka vaatii ongelmanratkaisukykyä ja kädentaitoja. Kyselyyn vastanneiden puutarhureiden mielestä tärkeimmiksi osaamisvaatimuksiksi alallamme nousivat osaavuus sekä kyky ja halu jatkuvaan uuden oppimiseen. Vastavalmistuneet puutarhurit eivät nähneet tärkeinä yhteistyöhön sopeutumista, palvelualttiutta eivätkä työprosessien kehittämistä. ¾ kyselyyn vastanneista puutarhureista oli sitä mieltä, että koulutus oli vastannut työelämän vaatimuksia hyvin tai kiitettävästi (Taulukko 3).

Miten saamasi koulutus on mielestäsi vastannut työelämän vaatimuksia?
kiitettävästi 36%
hyvin 44%
tyydyttävästi 17%
heikosti 3%

Taulukko 3. Uudeltamaalta valmistuneiden puutarhureiden mielestä koulutus vastaa työelämän vaatimuksia hyvin. Taulukossa mukana alalle työllistyneet vastaajat n=36

Työssäoppiminen on erittäin tärkeä työllistymiskanava viheralalla: 34 % vastanneista työllistyi omaan työssäoppimispaikkaansa .Suurin osa puutarhureiksi valmistuneista on uusia alalla, eikä suhdeverkkojen merkitys ole työnsaannissa kovin suuri. Työssäoppimispaikat onnistuvat rekrytoimaan työssäoppijoita myös jatkossa. Myös yrittäjien osuus kasvaa, kun puutarhurit ovat saaneet muutaman vuoden lisää työkokemusta. Huomattavaa on, että työpaikan vaihdot tapahtuvat pääosin suhteilla: lehti-ilmoitukseen vastaamalla ei ollut työllistynyt yksikään kyselyyn vastanneista. Työnantajien kannattaa siis kysyä suoraan hyviä tyyppejä töihin.

Uudeltamaalta valmistuneiden puutarhureiden mielestä koulutus vastaa työelämän vaatimuksia hyvin. Työssäoppijat kaipaavat enemmän myös oppilaitoksen ohjaamista työssäoppimisjakson aikana. Opiskelijat olivat pääosin erittäin tyytyväisiä työssäoppimisjakson työtehtävien monipuolisuuteen ja yli 80 % piti työssäoppimisjaksojen pituutta sopivina.

Viheralan tulevaisuuden koulutuspolut

Suomen nykyinen koulutusjärjestelmä mahdollistaa monimuotoiset koulutuspolut. Viheralan tulisikin selkeämmin suositella puutarhatalouden perustutkinnon jälkeen alan ihmisille myös arkkitehtuuri ja rakentamisalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkintoja. Näin toimien saisimme viheralalle rakennusalalla tarvittavaa osaamista. Polku voisi myös tasoittaa alan tämän hetkistä naisvaltaisuutta, koska tekniikan ja liikenteen alan koulutuspaikkoja on tarjolla enemmän. Puutarhatalouden perustutkinto, viheralan koulutusohjelma antaisi hyvät perusvalmiudet toimia alalla. Osaamista kannattaisi perustutkinnon jälkeen kasvattaa esimerkiksi  arkkitehtuurin ja rakentamisalan ammattitutkinnoilla tai erikoisammattitutkinnoilla. Myös yhdistelmä puutarhuri+rakennusmestari/rakennusinsinööri/DI olisi alallamme rautainen yhdistelmä. Viherrakentajan ammattitutkinto ja viherrakennustyömaan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto kannattaisi sijoittaa arkkitehtuurin ja rakentamisen alle yhdessä maarakentajien, kivimiesten ja kiinteistönhoitajien kanssa. Tämä vastaisi paremmin työelämän todellisuutta.

Tanja Nieminen, Kouluttaja, tutkintovastaava, TTS koulutus, puutarha-alaTanja Nieminen

Tähän artikkeliin on lisätty aiheet Koulutus. Lisää kestolinkki kirjamerkkeihin. Seuraa kaikkia artikkelin kommentteja tämän artikkelin RSS-syötteellä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viherpäivät & Vihertekniikka

Seuraavat Viherpäivät ja Vihertekniikka-näyttely 14.–15.2.2018 Jyväskylän Paviljongissa.

VYL

Viherympäristöliitto
on valtakunnallinen viheralan keskusjärjestö. Tutustu liittoon »

Verkkokauppa

Kirjakauppa »

REALLY?