Omavalvonta

Viherympäristöliitto ry teetti vuonna 2017 omavalvonnassa hyödynnettävä materiaalia paikalla tehtävien kasvualustojen tekemiseen ja kemiallisten kasvisuojelutöiden tekemiseen. Tarkoituksena on yhtenäistää viheralan käytäntöjä näiden työtehtävien omavalvonnassa. Myöhemmin materiaalia täydennetään kasvintuhoojien tarkkailun osalta.

Materiaalia on työstetty yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa. Lisäksi materiaali on ollut kommentoitavana Viherympäristöliiton hallituksella, Viherympäristöliiton Kasvualustatyöryhmällä ja Kestävä ympäristörakentaminen KESY -hankkeen asiantuntijatiimeillä. Materiaalin kokoamisesta vastasi MMM Hanna Tajakka Viher-Arkista.  

Omavalvontamateriaalia on työstetty kasvinsuojelutöihin, paikalla tehtävien kasvualustojen valvmistukseen sekä kasvintuhoojien tarkkailuun.