Mitä omavalvonta on?

Omavalvonnalla tarkoitetaan urakoitsijan omaa toimintaa, jolla valvotaan työprosessia ja varmistetaan työprosessin ja valmistettavan lopputuotteen vaatimusten mukaisuus. Se on tarkastusmekanismi, joka ohjaa työprosessin kehittämistä, varmistaa toiminnan laadun ja osoittaa muutostarpeet.

Omavalvonnan tavoitteena on varmistaa toiminnan/ lopputuotteen:

  • turvallisuus ja terveellisyys ihmisille, eläimille ja ympäristölle
  • sopivuus käyttötarkoitukseen.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ollaan selvillä:

  • mitä materiaaleja käytetään
  • ovatko materiaalit sopivia käyttötarkoitukseen
  • mistä materiaalit tulivat
  • minne lopputuotteet menivät.

→ JÄLJITETTÄVYYS määrittää, mitä asioita kannattaa seurata ja kirjata.

Omavalvonnasta laaditaan kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään:

  • työprosessin tarkastettavat työvaiheet ja asiat
  • tarkastettavien työvaiheiden hallinta
  • ongelmatilanteisiin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy
  • toiminta havaittaessa poikkeamia työprosessissa.

Omavalvontasuunnitelmassa määritellään toiminnan riskit, riskien valvontamenetelmät, riskien valvonnan toimenpiderajat, toimenpiteet rajan ylittyessä ja omavalvontajärjestelmän toimivuuden varmistamiskeinot.

Sivu julkaistu 27.2.2018