Laatujärjestelmät ja konsultointi

Miksi laatujärjestelmä?

 • Toimintavarmuus lisääntyy
 • Kilpailukyky paranee
 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy
 • Imago paranee
 • Kustannussäästöjä
 • Kannattavuus ja tuottavuus paranevat
 • Ammattiylpeys ja työmoraali paranevat
 • Tuotteiden ja palvelujen tasalaatuisuus paranee
 • Reagointikyky ympäristömuutoksiin nopeutuu
 • Joustavuus muutosten läpiviennissä paranee
 • Osallistuva ja motivoitunut henkilöstö
 • Sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen

Mistä tuntee laatuyrityksen?

Laatukriteerit täyttävällä yrityksellä on mm. seuraavia tunnusmerkkejä:

 • Asiakassuuntautunut toiminta
 • Ylin johto on henkilökohtaisesti sitoutunut laatutyöhön
 • Henkilöstön työtyytyväisyys
 • Nopea reagointikyky
 • Joustavuus, esim. verkostoitumiskyky
 • Selvä visio tulevaisuudesta
 • Johtaminen perustuu tosiasioihin
 • Hyvä yhteistyökyky
 • Korkea liikemoraali
 • Tuotteiden ja prosessien suunnitteluvaiheeseen panostaminen
 • Laatu- ja tulostavoitteet ovat sulautuneet yhteen
 • Jatkuva parantaminen
 • Innovatiivisuus

Laatujärjestelmäkoulutus ja -konsultointi

Ota yhteys RALAn laatuasiantuntijoihin!

http://www.rala.fi/

Laatujärjestelmän sertifiointi ja sertifioinnin periaatteet

Rakentamisen Laatu RALA ry www.rala.fi/sertifiointi


VYL-RAKLI laatulautakunta on lakkautettu 31.12.2011.

Käytetystä poistetut VYL-RAKLI -lomakkeet:

Word Hyväksymishakemus.doc 
Word Itsearviointilomake Rakennuttaminen.doc 
Word Itsearviointilomake Rakentaminen ja ylläpito.doc 
Word Itsearviointilomake Suunnittelu.doc 
Word Itsearviointilomake Taimituotanto.doc 
Word Laatuarviointiraportti.doc 
Word Poikkeamaraportti.doc 
PDF VYL-laatujärjestelmän arviointimenettely.pdf

Viherpäivät & Vihertekniikka

Seuraavat Viherpäivät ja Vihertekniikka-näyttely 14.–15.2.2018 Jyväskylän Paviljongissa.

VYL

Viherympäristöliitto
on valtakunnallinen viheralan keskusjärjestö. Tutustu liittoon »

Verkkokauppa

Kirjakauppa »

REALLY?