Hae Green Flag tuomariksi

Green Flag Award -tunnuksen kasvaessa Suomessa rekrytoimme tuomareita hankkeeseen mukaan. Hämeen ammattikorkeakoulu on järjestänyt GFA tuomarikoulutuksen ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2019. Kouluttaja on Keep Britan Tidy -organisaatiosta Michele Waldén.

Koulutetut puistotuomarit ovat elintärkeitä GFA-hankkeen kehittymisen kannalta. Vapaaehtoiset tuomarit luovat linkin viheralueen käyttäjien ja toimijoiden välille ja voivat vahvasti vaikuttaa alueen kehittämiseen. Tuomarikoulutukseen voi hakea viheralan toimijat, joilla on kokemusta/osaamista viheralueiden hoito- ja ylläpitotehtävistä, maisemanhoidosta, puutarhataloudesta, ympäristötieteistä tai luonnonsuojelusta sekä kokonaiskuvaa viheralasta ja julkisen ulkotilan/puiston/viheralueen hallinnoinnista.

Tuomarikoulutuksen hyötyjä ovat:

  • Jatkuva henkilökohtainen ammattikehitys.
  • Mahdollisuus oppia yksityiskohtaisesti GFA-hankkeen standardit sekä prosessi, josta on hyötyä esimerkiksi oman viheralueen GFA-hakuprosessissa.
  • Mahdollisuus kehittää GFA-hanketta Suomessa.
  • Kanssakäyminen ja yhteistyö muiden viheralan kollegoiden kesken.

Valmistunut tuomari voi auditoida kohteen heti koulutuksen suorittamisen jälkeen. Kohteet arvioidaan aina pareittain. Vastavalmistuneen tuomarin parina on aina kokenut, avustava tuomari. Yhden kohteen auditointi kestää noin puoli päivää + matkustukseen kuluva aika. 

Green Flag Award tuomarointi perustuu vapaaehtoisuuteen, joten arvioitavien kohteiden määrä muodostuu tuomareiden käytettävyyden mukaan. Kukin tuomari pyrkii arvioimaan kaksi viheraluetta / vuosi. (Huom! Palkintoa hakevien viheralueiden määrä vaikuttaa tuomarointikertojen määrään)

Kohteen ja toiminnanohjaussuunnitelman arvioinnin jälkeen tuomarit kirjaavat arvosanat ja toimittavat kirjallisen arviointiraportin.

Vuonna 2020 ei järjestetä tuomarikoulutusta. 


Haku tuomariksi

Lisätietoa koulutuksesta:

Essi Mäkinen, Viherympäristöliitto ry, GFA tuomari ja Suomen operaattori
Puh. +358 407499331

essi.makinen@vyl.fi

Liittyvät tiedostot