KESY-hanke

Viherympäristöliitto käynnisti vuonna 2015 Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) -hankkeen. Hanketta vetää maisema-arkkitehti Emilia Weckman. Mukana ovat konsultteina MMM Hanna Tajakka ja maisema-arkkitehti Hanna-Maria Piipponen. Hanketta ohjasi ohjausryhmä.

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään, jopa parannetaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

KESY-toimintamallilla on oma sivusto, aukeaa tästä.