KESY-hanke

Viherympäristöliitto käynnisti vuonna 2015 Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) -hankkeen. Hanketta vetää maisema-arkkitehti Emilia Weckman. Mukana ovat konsultteina MMM Hanna Tajakka ja maisema-arkkitehti Hanna-Maria Piipponen. Hanketta ohjaa ohjausryhmä.

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään, jopa parannetaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

KESY1-hankkeessa käytiin läpi tilaajien näkemyksiä kestävän kehityksen mukaisesta toimintatavasta sekä luotiin viheralan prosessikuvaukset.

KESY2-hankkeessa luodaan KESY-toimintamalli, jossa eri kriteerien pohjalta luodaan suomalaisiin olosuhteisiin sopivat toimintatavat edistää kestävää kehitystä. Valmistuu 2018.

KESY3-hankkeessa luodaan KESY-työohjeet. Se sisältää työkaluja, kuten työohjeita, tarkistuslistoja ja lomakepohjia tilaajien, rakentajien, suunnittelijoiden ja kunnossapitäjien käyttöön. Valmistuu 2018.

KESY4-hankkeessa laaditaan tiedotus- ja markkinointisuunnitelma sekä koulutussuunnitelma sekä valmiita materiaaleja luentojen pohjaksi. Valmistuu 2018.

KESY-hankkeen toteutuksen on saatu tukea Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiöltä. Lisäksi Viherympäristöliitto on budjetoinut toimintaan rahaa. Joihin yksittäisiin hankkeen osa-alueisiin haetaan tukea ja / tai yhteistyökumppaneita.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet

Emilia Weckman, Pj (MARK)

Seppo Närhi, siht. (VYL)

Hanna Hentinen, (MAS)

Mikko Jaakkola / Ilkka Väre, (VYRA)

Tiina Kaskiaro, (Rakennustuoteteollisuus ry)

Johanna Häkkinen, (SPY)

Timo Koski, (KPS)

Pia Kuusiniemi (MARK)

Karolina Linden, (MAS)

Jaana Matilainen, (Rakennustieto Oy)

Tuula Råman, (RALA)

Sari Suomalainen, (VIPU)

Taina Suonio (PR)

Jaani Turunen, (PR)

Jyri Uimonen, (TVY)

Sirpa Väisänen, (Rakennustieto Oy)