Hankkeen selvitykset

KESY-hankkeen aikana on tehty useita taustaselvityksiä.

Viherympäristöliitto ry teetti selvityksen ympäristörakentamisen prosesseista ja käytännöistä lokakuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana. Selvitystyössä on kuvattu nykyiset prosessit ja käytännöt, kartoitettu prosessiin liittyvät ongelmat ja haasteet sekä koottu aiheeseen liittyvät käsitteet ja terminologia.

Hanna Tajakka, Viher-Arkki: Kestävän viherhankkeen prosessi -selvitysraportti 

Dynaamisten kasvillisuusalueiden käsitteitä koskeva kirjallisuusselvitys "Dynaaminen kasvillisuussuunnittelu. Käsitteiden arviointi". Tekijä Iiris Lettojärvi, pdf-tiedosto.

Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmä teetätti selvityksen koskien paikalla tehtäviä kasvualustoja. Selvityksessä käytiin läpi nykyinen lainsäädäntö, kuvattiin nykytilanne sekä arviointiin, mitä muutoksia lainsääsäntöön tulisi tehdä.

Aino-Kaisa Nuotio: Paikalla tehtävät kasvualustat -raportti

Von Freyman Anna ja Saarinen Auri: Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä, SITES-arviointijärjestelmän teemojen toteutuminen Suomessa, HAMK Maisemasuunnittelu, opinnäytetyö 2016. Työssä on haastattelemalla selvitetty, miten kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan suhtaudutaan viheralalla. Työstä saa monipuolisen näkemyksen tämän hetken haasteista.

Silja Leppäaho:  Yleisen rakennuttamisen tavan ja kestävän ympäristörakentamisen koehankkeen vertailu. Case Kaurialan liikennepuiston perusparannus, HAMK Lepaa

Maisema-arkkitehti Hanna-Maria Piipponen on tehnyt diplomityön aiheesta: Ekologisesti kestävä maisema: SITES-arviointijärjestelmän soveltaminen Maskun Rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassa Tiivistelmä diplomityöstä aukeaa tästä.