Hankkeen tausta

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään, jopa parannetaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

Viherympäristöiitto ry käynnisti Kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen (KESY) vuonna 2016. Hanketta johtaa maisema-arkkitehti Emilia Weckman. Mukana hankkeessa ovat lisäksi MMM Hanna Tajakka ja maisema-arkkitehti Hannamaria Piipponen. Hanke perustuu amerikkalaisiin SITES-kriteereihin, joita on muokattu Suomen olosuhteisiin työpajoissa käytännön ammattilaisten kanssa. Hanketta on tukenut Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö.

KESY käsittää koko viheralueita koskevan prosessin: tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja materiaalit sekä tuotteet. KESY-tavoitteiden toteutuminen edellyttää tilaajan sitoutumista KESY-tavoitteisiin.

Tutustu lisää hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin (pdf)

Video siitä, kun luonto inspiroi ympäristönsuunnittelua, avautuu tästä

Video ekologisesta viheralueiden hoidosta. Kun luonto inspiroi, avautuu tästä

Unkarissa Budapestissä oli vuoden 2017 syksyllä kestävää ympäristörakentamista, green infrastruktuuria koskeva seminaari, jossa julkaistiin julkilausuma, avautuu tästä pdf.