Hankkeen tausta

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään, jopa parannetaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

Viherympäristöiitto ry käynnisti Kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen (KESY) vuonna 2016. Hanketta johtaa maisema-arkkitehti Emilia Weckman. Mukana hankkeessa ovat lisäksi MMM Hanna Tajakka ja maisema-arkkitehti Hannamaria Piipponen. Hanke perustuu amerikkalaisiin SITES-kriteereihin, joita on muokattu Suomen olosuhteisiin työpajoissa käytännön ammattilaisten kanssa. Hanketta on tukenut Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö.

KESY käsittää koko viheralueita koskevan prosessin: tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja materiaalit sekä tuotteet. KESY-tavoitteiden toteutuminen edellyttää tilaajan sitoutumista KESY-tavoitteisiin.

Tutustu lisää hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin (pdf)

Video siitä, kun luonto inspiroi ympäristönsuunnittelua, avautuu tästä

Video ekologisesta viheralueiden hoidosta. Kun luonto inspiroi, avautuu tästä