Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Känner du till mossor och lavar på träd?

Det finns en hel del med mossor och lavar som växer på trädstammar och grenar. Kanske du har lagt märke till att det i vissa områden förekommer mera mossor och lavar på träd än på andra, men vad tror du det beror på? Känner du till de vanligaste mossorna och lavarna som växer på träd?  

Text: Johanna Lindholm. Bild: kuvitus Ilmari Hakala / Sopiva Design. 

Lavar består av en svamp och en grönalg eller cyanobakterie som lever i symbios med varandra. Hos lavarna är det svampen som ger laven dess form, fäster laven på tillväxtytan och intar vatten och näringsämnen från växtplatsen. Algdelen däremot producerar energi och kolhydratföreningar med hjälp av fotosyntes. De lavar som består till ena delen av cyanobakterier kan även uppta kväve från luften, som laven kan utnyttja bland annat till sin tillväxt. Det finns cirka 20 000 olika lavarter i världen. I Finland förekommer omkring 1 500 lavarter.   

Lavarna växer i regel mycket långsamt och därför är en stor del av lavarna mycket känsliga för luftföroreningar. På grund av detta fungerar lavarna som bra indikatorarter för områdets luftkvalitet. Skägglavar är speciellt känsliga för luftföroreningar och förekommer främst i gamla granskogar med ren luft.  

Mossorna däremot är en grupp gröna landväxter som sprider sig med hjälp av sporer från sporhus. Mossorna har inga rötter och största delen saknar även speciella vävnader för att transportera vatten och näringsämnen i. Istället upptar mossorna det vatten och näringsämnen de behöver direkt från sin omgivning via sin yttre yta. 

Mossorna är en brokig grupp växter som egentligen består av 3 olika utvecklingslinjer av växter. Dessa tre utvecklingslinjer är levermossor, bladmossor och nålfruktsmossor. Av dessa tre grupper förekommer det i Finland främst lever- och bladmossor.

Av världens 10 000 bladmossarter förekommer 650 arter i Finland. Upp till 220 av världens 800 levermossarter finns i Finland. 

Den största skillnaden mellan mossor och lavar är den att mossorna för det mesta har en tydlig uppdelning mellan stam och blad, medan lavarna däremot växer tätt tilltryckt mot sitt underlag eller är busklikt förgrenade och saknar helt blad. 

Några allmänna lavar som växer på träd 

  • Blåslav - Hypogymnia physodes 
  • Slånlav - Evernia prunastri 
  • Vägglav - Xanthoria parietina 
  • Blemlav - Phlyctis argena 
  • Näverlav - Platismatia glauca 
  • Granlav - Vulpicida pinastri 
  • Grå tagellav - Bryoria capillaris 
  • Skägglav - Usnea dasopoga 

Aktivitets tips:

Vidare läsning: