Viheralan prosessit

Prosessikuvausten avulla selkiytetään viheralaan liittyvien työtehtävien sisältöä sisältäen pääjaon tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Viheralan eri prosessien vaiheet esitetään kaavioina ja erikseen tarkemmin taulukkomuodossa. Prosessikuvauksissa on työvaiheisiin liittyvät työtehtäväkuvaukset.

Viherhankkeen prosessi jaetaan neljään päävaiheeseen, jotka ovat:
1. Tilaaminen
2. Suunnitteleminen
3. Rakentaminen
4. Ylläpitäminen

Tutustu tarkemmin prosessikuvauksiin: Kestävän viherhankkeen prosessi -selvitysraportti