Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajan pätevyysvaatimukset

Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta määrittelee Suomessa leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuutta koskevien koulutusten sisältövaatimukset ja kouluttajien pätevyydet. Lautakunta määrittelee myös leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajan pätevyysvaatimukset. Ks. lautakunnan kokoonpano.

Viherympäristöliitto ry koulutti turvatarkastajia vuosina 2007 ja 2008. Näistä koulutuksista turvatarkastajan pätevyyden saaneilla pätevyys on voimassa 10 vuotta.

Lautakunta käsitteli pätevyyden uusimista ja pätevyyden jatkamista. Lautakunta linjasi, että pätevyydet tulee uusia uuden koulutusohjelman mukaisesti joko koulutuksen kautta tai suoraan sertifiointikokeen kautta. Sertifiointiin tähtäävää turvatarkastajakoulutusta järjestää tällä hetkellä Safe to Play Oy, joka järjestää myös sertifiointikokeita.

Käytössä on pätevyyden toteamiseksi sertifiointikoe, joka on mahdollista suorittaa kolmella tavalla:

 • osallistumalla suoraan kokeeseen tekemällä vain tietyt kotitehtävät
 • käymällä läpi tarkastaja-tason koulutus ja suorittamalla sertifiointikokeen
 • osallistumalla koko koulutukseen ja suorittamalla sertifiointikokeen

Turvatarkastajan pätevyys

Tällä hetkellä turvatarkastajan koulutusta järjestää Safe to Play Oy.

Pätevyys ja kokemus

Lautakunnan linjaus on, että leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajan pätevyyden saa jatkossa suorittamalla hyväksytysti sertifiointikokeen (taso tarkastaja).

Kokemus karttuu tekemällä tarkastajan työtä. Tilaajan tehtävä on määritellä, vaaditaanko kussakin tarkastustehtävässä pätevyyden lisäksi kokemusta, millaista kokemusta ja missä laajuudessa.


Viherympäristöliiton vuonna 2007 ja 2008 hyväksyttyjen turvatarkastajien pätevyysvaatimukset olivat:

Viherympäristöliiton nimeämän Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan (entinen Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta) hyväksymät vaatimukset tarkastajan pätevyyden saamiseksi (a, b ja jokin c -kohdista sekä d-kohta pitää täyttyä):

a) Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan hyväksymän Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus -peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen (edellytys tarkastajakoulutukseen pääsemiseksi)
b) Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan hyväksymän Ulkoleikkipaikkojen turvatarkastaja -koulutuksen hyväksytty suorittaminen
c) Työkokemusta seuraavasti (jokin tai joidenkin yhdistelmä seuraavista pitää täyttyä):

 1. Ulkoleikkipaikkojen vastuullista rakentamista (työhön osallistuva työnjohtaja, etumies tms.) vähintään 15 leikkipaikan osalta korkeintaan viimeisen viiden vuoden ajalta.
 2. Täysipäiväiseksi katsottavaa ulkoleikkipaikkojen vastuullista ylläpitoa (huolto, korjaus, pienimuotoiset tarkastukset) vähintään 18 kuukautta korkeintaan viimeisen viiden vuoden ajalta.
 3. Ulkoleikkipaikkojen vastuullista suunnittelua vähintään 15 leikkipaikan osalta korkeintaan viimeisen viiden vuoden ajalta.
 4. Täysipäiväiseksi katsottavaa leikkipaikkojen raportoitua tarkastamista vähintään 12 kuukautta korkeintaan viimeisen kolmen vuoden ajalta.
 5. Täysipäiväiseksi katsottavaa leikkivälineiden suunnittelua vähintään 12 kuukautta korkeintaan viimeisen kolmen vuoden ajalta.
 6. Muu näihin rinnastettava leikkipaikkoihin liittyvä työkokemus arvioidaan tapauskohtaisesti
  Työkokemuksesta vähintään puolet tulee olla hankittuna ennen tarkastajakoulutukseen osallistumista. Puuttuva työkokemus on hankittava ennen koulutusnäyttöä, kuitenkin enintään 18 kuukauden kuluessa tarkastajakoulutuksen käymisestä.

d) Hyväksytty näyttö. Näytön voi antaa vasta, kun koko kohdassa c vaadittu työkokemus on hankittu. Vaaditut koulutukset voi korvata näytöllä vain lautakunnan hyväksymistä poikkeuksellisista syistä.

Pätevyys on voimassa 10 vuotta ja sen uusiminen edellyttää asiaan liittyvien tietojen ja taitojen esittämistä seuraavasti: Nimetään lautakunnalle kymmenen raportoitua leikkipaikkatarkastusta (tarkastusten laadun määrittelee lautakunta) korkeintaan viimeisen vuoden ajalta. Näistä nimetyistä tarkastuksista lautakunta valitsee tarkastelunsa alle kolme. Lisäksi vaaditaan tarkastusraportti lautakunnan esittämästä kohteesta. Pätevyyden uusiminen on maksullista.

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta pidättää oikeuden seurata tarkastajien käytännön tarkastustoimintaa ja merkittävän laiminlyönnin seurauksena tarvittaessa evätä pätevyyden.