Viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapitoluokitus ja kunnossapidon laatuvaatimukset

Viherympäristöliitto ry on käynnistänyt helmikuussa 2021 Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisua ja Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 -julkaisua täydentävän materiaalin kokoamisen. Materiaali täydentää RAMS- ja VKT-julkaisujen sisältöjä luonnonmukaisten hulevesirakenteisen kunnossapitoluokituksen ja kunnossapidon laatuvaatimusten osalta.

Työn tarkoituksena on:

 • tuottaa luonnonmukaisten/luontopohjaisten hulevesirakenteiden kunnossapitoluokitus.
 • kuvata erityyppiset hulevesirakenteet käyttötarkoituksen mukaan ja määritellä niille kunnossapitoluokitus ja kunnossapito-ohjeet/-vaatimukset.
 • täydentää Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisun ja Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 -julkaisun sisältöjä. 
 • tuottaa yleishyödyllinen opas, joka tukee kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan hulevesienhallinnan suunnittelua.
 • tukea osaltaan kaupunkien tulvasuojeluun, hulevesien puhdistustehoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja varautumiseen liittyvien tavoitteiden käytännön toteuttamista
 • yhtenäistää luonnonmukaisten/luontopohjaisten hulevesirakenteiden käytössä olevat käsitteet ja nimikkeet.

Tuotettava julkaisu on suunnattu erityisesti kuntien käyttöön, mutta sitä voidaan soveltaa myös yksityisillä alueilla.

Julkaisu on kaikille avoin ja ladattavissa sähköisenä Pdf-versiona verkosta. Painettuja oppaita tulee myyntiin Viherympäristöliiton verkkokauppaan.

Viheralueiden hulevesirakenteiden kunnossapitoluokitus ja -vaatimukset -työ on osa laajempaa kaupunkivihreän ohjeistojen kehitystyötä, johon sisältyvä myös RAMSin, VKT:n ja VRT:n/InfraRYLin päivitystyöt (Viheralueiden rakentamisen yleinen työselostus VRT, InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset).

Aikataulu

Julkaisun työstö tehdään pääosin vuoden 2021 aikana seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

 • maalis–syyskuu 2021 käsikirjoituksen kokoaminen
 • lokakuu 2021 käsikirjoituksen kommentointi ohjausryhmässä
 • marras-joulukuu 2021 käsikirjoituksen yleinen kommentointi
 • tammikuu 2022 käsikirjoituksen viimeistely
 • helmikuu 2022 julkaisun taittotyö
 • maaliskuu 2022 julkaisun painotyö
 • maaliskuu 2022 julkaisu ilmestyy.

Tekijätiimi

Viheralueiden hulevesirakenteiden kunnossapitoluokitus ja -vaatimukset -julkaisun toteutusta ohjaa päivitystyölle nimetty ohjausryhmä yhdessä MMM Hanna Tajakan Viher-Arkista kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat Antti Auvinen, Heli Enberg, Paula Finer, Lauri Harilainen, Pekka Heinonen, Päivi Islander, Marja Kärki, Anne Mannermaa, Sirpa Nieminen, Seija Nurkkala, Sari Palo, Tiina Pekkala, Kristina Rocha, Niina Toivonen, Kari Torniainen, Paula Tuomi ja Annina Vuorsalo.

Julkaisun toteutusta rahoittaa 12 kuntaa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Jyväskylä, Kempele, Kuopio, Lahti, Lempäälä, Oulu, Pori, Tampere ja Vantaa

Lisätiedot:

Sivu on julkaistu 16.4.2021.