Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Hortensiapäivä / Hortensiadagen 17.8.2022

17.8.2022 13:00 - 17.8.2022 16:00

Kuva: Daniel Falck
Hortensiapuisto, Paraisten Keskuspuiston itäranta, Aurinkokaari 6, 21 600 Parainen
- €
Paraisten kaupunki ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Viheralan ammattilainen! Tule mukaan Paraisten kaupungin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämään Hortensiapäivään Paraisten Hortensiapuistoon 17.8.2022.

Vuonna 2020-21 perustetussa Hortensiapuistossa on 118 erilaista japaninhortensialajiketta. Puisto kuuluu Euro Trials -verkoston lajikekokeeseen, joka järjestetään yhdeksässä Euroopan maassa yhtä aikaa. Koeviljelyssä arvioidaan mm. kasvien käyttöarvoa, kasvuominaisuuksia ja ilmastollista kestävyyttä. Kokeen aikana ja sen jälkeenkin puisto on osa julkista viheraluetta, joka tarjoaa viihtyvyyden lisäksi vinkkejä kasvivalintoihin niin ammattilaisille kuin kotipuutarhureillekin.

Ammattilaispäivän aikana pääset osallistumaan lajikkeiden arviointiin. Arviointiohjeen ja lomakkeet saat paikalla. Ammattilaisten näkemykset ovat meille arvokkaita arvioitaessa lajikkeiden käytettävyyttä Suomessa.

Paikalla ovat Lukelta erikoistutkija Eeva-Maria Tuhkanen ja Paraisten kaupungilta viherpalvelusuunnittelija Daniel Falck ja puistomestari Annette Backholm.

Euro-Trials -tutkimusta rahoittavat Luke, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö ja Paraisten kaupunki.

Tervetuloa!

Aika: Keskiviikko 17.8.2022 klo 13:00-16:00
Paikka: Hortensiapuisto, Paraisten Keskuspuiston itäranta, Aurinkokaari 6, 21 600 Parainen
Paikoitus: Kirkkoesplanadin ja Keskuspuiston P-paikat

Hortensiapäivä jatkuu yleisöpäivänä klo 16-19.

Lisätietoja:

Eeva-Maria Tuhkanen
Erikoistutkija, FT, arboristi
Luonnonvarakeskus (Luke)
puh. +358 29 532 6595
eeva-maria.tuhkanen@luke.fi

Daniel Falck
viherpalvelusuunnittelija
Paraisten kaupunki, Tekninen yksikkö
puh. +358 40 488 5686
daniel.falck@pargas.fi


Proffs inom grönsektorn! Välkommen på allmänhetens dag i Hortensiaparken som organiseras av Pargas stad och Naturresursinstitutet (Luke) den 17.8.2022.

Det finns 118 vipphortensiasorter i Hortensiaparken som grundades 2020-21. Parken hör till Euro-Trials-nätverkets sortprovodling som organiseras i nio europeiska länder samtidigt. Plantornas användningsvärde och härdighet mm. utvärderas med hjälp av provodlingen. Under provtiden och även efter det är parken en del av allmänna grönområden som bjuder på trivsel men även tips till plantval för både de professionella inom branschen och hemträdgårdsodlarna.

Under expertdagen får du delta i utvärdering av sorterna. Utvärderingsanvisning och blanketter får du på plats. Era expertåsikter är värdefulla då vi uppskattar sorternas användningsmöjligheter i Finland.

På plats finns specialforskare Eeva-Maria Tuhkanen från Luke samt grönserviceplanerare Daniel Falck och parkmästare Annette Backholm från Pargas stad.

Euro-Trials-forskning finansieras av Luke, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö och Pargas stad.

Välkommen!

Tid: Onsdag, den 17.8.2022 kl. 13:00-16:00
Plats: Hortensiaparken, Pargas Centralparkens östra strand, Solbågen 6, 21 600 Pargas
Parkering: Kyrkoesplanadens och Centralparkens P-platser

Hortensiadagen fortsätter med allmänhetens dag kl. 16-19.

Tilläggsuppgifter:

Eeva-Maria Tuhkanen (fi)
Specialforskare, FT, arborist
Naturresursinstitutet (Luke)
puh. +358 29 532 6595
eeva-maria.tuhkanen@luke.fi

Daniel Falck
grönserviceplanerare (sv, fi)
Pargas stad, Teknikenheten
Tel. +358 40 488 5686
daniel.falck@pargas.f