Kaupunkipuiden arvonmääritysmalli KAM ’19 koulutus 6.10.2022 Helsingissä

6.10.2022 08:30 - 6.10.2022 16:00

Malmitalo, Helsinki
350 €/henkilö (+ alv 24 %) €
Viherympäristöliitto ry ja Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry

KAM-koulutukset jatkuvat! Kaupunkipuiden arvonmääritystyötä tekeville viherammattilaisille järjestetään jälleen arvonmäärityskoulutuksia. Ilmoittautuminen on avattu!

Koulutuksessa perehdytään vuonna 2019 käyttöön otettuun kaupunkipuiden arvonmääritysmalliin (KAM) ja tutustutaan mallin soveltamismahdollisuuksiin, toimintaperiaatteisiin sekä harjoitellaan mallin käyttöä esimerkkikohteissa. 

Koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä arvonmäärityksessä käytettävät Excel-taulukko-ohjelmalla työstetyt laskentalomakkeet.

Kouluttaja: Hanna Tajakka, Viher-Arkki.
Hinta: 350 €/henkilö (+ alv 24 %). Hinta sisältää KAM-arviointi- ja laskentamateriaalin, lounaan ja kahvit.

Koulutus oikeuttaa koulutuksen hyväksytysti käyneen käyttämään uutta arvonmääritysmallia.

Koulutus järjestetään, jos osallistujia on vähintään 15.
Huom! Varaa laskuharjoituksia varten mukaan oma kannettava tietokone.

Ohjelma:

8:30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9:00 Koulutustilaisuuden avaus
9:10 Kaupunkipuiden arvonmääritysmalli KAM ’19 – Miten uuteen malliin on päädytty?
9:50 Kustannustietoutta – Mistä kaupunkipuun arvo muodostuu?
10:40 Kaupunkipuun odotettavissa olevan iän ja toiminnallisen merkityksen määrittäminen – Milloin kaupunkipuu on valmis?
11:30 Lounas
12:15 Kaupunkipuun osavaurion määrittäminen – Miten vaurio vaikuttaa arvoon?
13:00 Laskuharjoituksia – Miten sovelletaan arviointimallia esimerkkikohteissa?
14:00 Kahvitauko
14:30 Laskuharjoitukset jatkuu
15:30 Yhteenveto- ja palautekeskustelu
16:00 Koulutustilaisuuden päätös

Vuonna 2022 koulutuksia järjestetään myös:

torstaina 3.11.2022, kello 8:30‒16:00Malmitalo, Helsinki

Koulutukset järjestetään Viherympäristöliiton ja Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n yhteistyönä.
Lisätietoja koulutuksesta Viherympäristöliiton toimistosta info@vyl.fi.

 

Ilmoittaudu