MAISEMAN TEKIJÄT – NÄKÖKULMIA MAISEMA-ARKKITEHTUURIIN

2.6.2020 - 23.8.2020

Arkkitehtuurimuseo
Arkkitehtuurimuseo, Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Viherympäristöliitto ja Lappset Group Oy

Mitä maisema-arkkitehdit tekevät? Miten ympäristön muuttuminen näkyy maisema-arkkitehtien työssä, miten tulevaisuutta rakennetaan maisema-arkkitehtuurin keinoin?

Maisema-arkkitehtien koulutus alkoi Suomessa vuonna 1989. Kevääseen 2020 mennessä Aalto-yliopistosta ja sitä edeltäneestä Teknillisestä korkeakoulusta on valmistunut yhteensä 255 maisema-arkkitehtia. Maiseman tekijät -näyttely esittelee maisema-arkkitehtuurin moniulotteista ja tulevaisuuteen katsovaa ammattilaisuutta kahdentoista tekijän kautta. Näyttely esittelee maisema-arkkitehtuuria muun muassa kulttuurimaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja väliaikaisen kaupunkitilan näkökulmista.

Näyttely perustuu Aalto ARTS Booksin (2019) julkaisemaan Maiseman tekijät -kirjaan. Näyttely on toteutettu Arkkitehtuurimuseon, Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin yhteistyönä.  Mukana näyttelyä tukemassa ovat olleet Viherympäristöliitto ja Lappset Group Oy.

Lisätietoja: https://www.mfa.fi/nayttelyt/maiseman-tekijat/