MAS: Kesy-retki, Jyväskylä

20.8.2020 - 20.8.2020

Jyväskylä
Maisemasuunnittelijat ry

Maisemasuunnittelijat ry:n järjestää jäsenistölleen KESY-päivän Jyväskylässä 20.8.2020

KESY eli kestävä ympäristörakentaminen on rakentamistapa, jossa rakentamisen vaikutukset ympäristöön huomioidaan koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan ja jonka avulla pyritään minimoimaan rakentamisen haitalliset ympäristövaikutukset. Kestävä ympäristörakentaminen huomioi erityisesti ekologista kestävyyttä – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan veden kiertokulku, maaperä sekä ekosysteemit. Jyväskylässä KESY- hankkeita on käynnistetty jo useampi ja KESY-päivän tarkoituksena on tutustua näiden hankkeiden kohteisiin paremmin.