SPY: 24. Puunhoidon seminaari ja ammattilaisnäyttely 27.11.2020

27.11.2020 - 27.11.2020

Webinaari
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry

PUIDEN MAANALAINEN ELÄMÄ - Underlife of trees

8:30 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen

9:00  Seminaarin avaus Puheenjohtaja Eeva-Maria Tuhkanen, Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry

9:10 Fungal community structure and function in wood decomposition. Sieniyhteisöt puun lahottajina. Esitys etänä englanniksi. Professori Lynne Boddy, Cardiff University, UK.

9:50 Tauko

10:05 Mykorritsojen merkitys puiden menestymiselle ja maan biodiversiteetin merkitys ekosysteemin toiminnalle. Johtava tutkija Taina Pennanen, Luonnonvarakeskus.

10:45 The roles of mycelia and invertebrates in nutrient cycling in soil.Sienten ja selkärangattomien merkitys maan ravinnekierrossa. Esitys etänä englanniksi. Professori Lynne Boddy, Cardiff University, UK.

11:25 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

13:00 Huomionosoitukset

13:15 Hienojuurten kasvu, merkitys maan karikkeessa ja puiden juuristoyhteydet. Professori Heljä-Sisko Helmisaari, Helsingin yliopisto.

13:55 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

14:30 Puuvartisten kasvualustasuositukset. Asiantuntija Anu Riikonen, Sitowise.

15:00 Kantavat kasvualustat ja muut puiden kasvualustaratkaisut, ml. biohiilen käyttö. Käytännön näkökulmia ja esimerkkejä. Puuasiantuntija Aki Männistö, Turun kaupunki.

15:30 Loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat

16:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu tästä


Osallistumismaksu

Osallistuminen paikalla: SPY:n jäsenet 110 €, ei-jäsenet 130 €, opiskelijat 65 €. Osallistumismaksuun sisältyvät luentomateriaali, kahvit ja lounas.

Osallistuminen etänä: SPY:n jäsenet 90 €, ei-jäsenet 110 €, opiskelijat 40 €. Etäosallistumismaksuun sisältyy etäyhteys ja sähköinen luentomateriaali.

Osallistumisen peruuttamisesta ilman lääkärintodistusta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään koko osallistumismaksu. Seuraamme koronatilannetta ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Tarvittaessa seminaari järjestetään kokonaan etänä. Etäosallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Jälki-ilmoittautumiset SPY:n jäsenet 150 €, ei-jäsenet 170 €, opiskelijat 80 €. Sähköpostitse puheenjohtaja@suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Seminaarin jälkeen on todistustenjakotilaisuus Hyrian, Livian ja Sedun valmistuville arboristeille. Yleisö on tervetullut seuraamaan tilaisuutta.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Ilmoittaudu