Tervetuloa ilmoittautumaan Safe to Play -koulutuksiin - kesä ja syksy 2020

2.11.2020 - 13.11.2020

SuperPark, Tammiston kauppatie 13, 01510 Vantaa
Safe to Play

Safe to Play -koulutukset on eri ammattiryhmille räätälöidyt leikki‐ ja liikunta‐alueiden turvallisuuskoulutukset.

Safe to Play koulutuskonsepti ja S2P sertifiointi vastaavat leikki- ja liikunta-alojen ammattilaisten tarpeisiin. Työtehtävämme vaihtelevat, joten koulutuksen on mukauduttava: Yhden päivän huoltokoulutuksesta 7-päiväiseen tarkastajakoulutukseen.

S2P kesän ja syksyn koulutukset järjestetään: 

KESÄ, Vantaa, SuperPark

 • Huolto 30.6.2020
 • Layout suunnittelu 30.6.-2.7.2020
 • Isännöinti 30.6.-1.7 ja 3.7.2020
 • Peruskoulutus 30.6.-3.7.2020
 • Tarkastaja täydennys 6.-8.7.2020
 • Tarkastaja 30.6.-3.7. ja 6.-8.7.2020

SYKSY, Vantaa, SuperPark

 • Huolto 2.11.2020
 • Layout suunnittelu 2.- 4.11.2020
 • Isännöinti 2.-3.11. ja 5.11.2020
 • Peruskoulutus 2.- 5.11.2020
 • Tarkastaja täydennys 11.-13.11.2020
 • Tarkastaja 2.-5.11. ja 11.-13.11.2020

Koulutuksen rakenne

Koulutuskokonaisuus sisältää 7 päivää ja itseopiskelutehtävät. Näistä muodostuu 6 kokonaisuutta, joista voit valita tarpeesi mukaisesti. Lisätietoja koulutuksesta: https://www.s2p.fi/fi/koulutukset/

Huolto koulutus -> Operate sertifiointi

Eurooppalaisen tarkastajapätevyysmäärityksen TR 17207 mukainen koulutus leikki- ja liikunta-alueiden toiminnallisia tarkastuksia tekeville kuten huoltohenkilöt. Sopii myös kaikille leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta kiinnostuneille, jotka eivät ole varmoja omasta koulutustarpeestaan. Koulutus antaa valmiuden huoltaa ja tehdä toiminnallisia tarkastuksia leikki- ja liikunta-alueille. Huoltokoulutus on päävaatimuksena Operate tason sertifioinnille. 

Layout suunnittelu koulutus -> Design sertifiointi

Leikki- ja liikunta-alueiden suunnittelijan turvallisuuskoulutuskokonaisuus on tarkoitettu erityisesti layoutsuunnittelijoille. Koulutus antaa valmiuden suunnitella ympäristötekijät huomioiden leikki- ja liikunta-alueita ja valita alueen luonteelle ja käyttäjille sopivat välineet. Suunnittelijan koulutus on kevennetty versio peruskoulutuksesta jättämällä hallinnointiin liittyvät asiat pois. Haastavampia alueita suunnitteleville suositellaan Tarkastajakoulutusta sen sisältämän riskinarvioinnin vuoksi. Suunnittelun koulutuskokonaisuus on pääsyvaatimuksena Design-sertifioinnille.

Isännöinti koulutus -> Govern sertifiointi

Leikki- ja liikunta-alueiden hallinnoijan turvallisuuskoulutuskokonaisuus on erityisesti hallinnoinnista vastaaville kuten teknisten osastojen johtajille ja isännöitsijöille. Koulutus antaa valmiuden organisoida huolto- ja tarkastusrutiinit sekä tehdä riskien hallintaan liittyvät vuosittaiset rutiinit. Koulutus sisältää myös Kuluttajaturvallisuuslain vaatiman turvallisuusasiakirjan laatimisen! Hallinnoijan koulutus on kevennetty versio peruskoulutuksesta jättämällä aluesuunnitteluun liittyvät asiat pois. Hallinnointi koulutuskokonaisuus on pääsyvaatimuksena Govern -sertifioinnille.

Peruskoulutus -> Project sertifiointi

Leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden peruskoulutus antaa valmiuden varmistaa tuoteturvallisuus laajoissakin suunnittelu- ja hankintaprojekteissa. Koulutus antaa valmiuden varmistaa turvallisuusasiat rakennusprojektien vetäjänä, välineiden myyjänä ja hankkijana. Sisältö täyttää Viherympäristöliiton Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutuksen sisältövaatimukset. Peruskoulutus on pääsyvaatimuksena Project -sertifioinnille.

Tarkastajakoulutus -> Inspect sertifiointi

Tarkastajakoulutus on Safe to Play:n lippulaiva! Tämä on SE koulutus joka asetti vuonna 2015 tarkastajakoulutusten riman uudelle metrilukemalle ja jota on sen jälkeen kehitetty vuosi vuodelta paremmaksi. Tässä laajassa kokonaisuudessa opitaan sekä perusasiat että tarkastajille tärkein taito: Riskinarviointi. Tarkastaja kattaa koko koulutuksen, eli 7 päivää + etätehtävät. Soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa koulutusta. Suositellaan myös henkilöille joilla peruskoulutuksen käymisestä on pitkähkö aika.

Tarkastajan täydennyskoulutus -> Inspec sertifiointi

Jos olet “koulusi käynyt” ja tunnet osaavasi leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiat hyvin, mutta haluat oppia riskinarviointia, voit tulla suoraan kolmeen viimeiseen tarkastajan koulutuspäivään. Näinä päivinä ei aikaa käytetä perusasioiden kertaamiseen, joten tee huolellisesti itseopiskelutehtävät. Tarkastaja (täydennys) sisältää varsinaiset tarkastajan koulutuspäivät, eli viimeiset 3 päivää + etätehtävät. Soveltuu henkilöille, jotka ovat käyneet peruskoulutuksen eikä päivien 1-4 asioiden kertaamiselle ole tarvetta.

Ilmoittaudu