YM: Kansallisen pölyttäjästrategian luonnoksen esittely- ja palautetilaisuus

20.5.2021 13:00 - 20.5.2021 15:00

Avoin webinaari
Ympäristöministeriö

Pölyttäjien lajistollisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja määrän väheneminen ovat aiheuttaneet kasvavaa huolta maailmanlaajuisesti. Pölyttäjillä on keskeinen merkitys ekosysteemien toiminnan, maataloustuotannon ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Pölyttäjäryhmistä merkittävimpiä ovat mesipistiäiset, kukkakärpäset
ja perhoset, mutta pölytystä suorittavia lajeja on myös monissa muissa hyönteisryhmissä.

Ympäristöministeriön asettama laaja-alainen työryhmä valmistelee parhaillaan Suomeen kansallista pölyttäjästrategiaa. Työn tavoitteena on määritellä pölyttäjien suojelulle tavoitteet ja niiden saavuttamista tukeva toimenpidesuunnitelma sekä laatia esitys pölyttäjäseurannan järjestämisestä. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä sidosryhmille laajemmin työn vaihetta sekä luonnoksia strategian tavoitteista ja toimenpiteistä. Tilaisuudessa kuullaan kommenttipuheenvuoroja, minkä jälkeen on mahdollisuus antaa myös kirjallista palautetta.

Tilaisuuden ohjelmaluonnos

13:00 Pölyttäjästrategian tausta, tarkoitus ja aikataulu, ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, YM

13:15 Mitä tiedetään pölyttäjien tilanteesta Suomessa? Tutkija Janne Heliölä, SYKE

13:35 Luonnokset maa- ja metsätalouden tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, MMM

13:50 Strategialuonnoksen muut tavoitteet ja toimenpiteet, erikoistutkija Sari Himanen, Luke

14:05 Suunnitelmat pölyttäjien seurannan järjestämiseksi, erikoistutkija Mikko Kuussaari, SYKE

14:25 Kommenttipuheenvuorot

14:55 Loppusanat, ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, YM

15:00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja tilaisuudesta:

  • Työryhmän 1. sihteeri, tutkija Janne Heliölä (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0400 148 654)
  • Työryhmän 2. sihteeri, erikoistutkija Sari Himanen (etunimi.sukunimi@ luke.fi, puh. 0295 326 132)
  • Strategiatyöryhmän puheenjohtaja, ympäristöneuvos Esko Hyvärinen (etunimi.o.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 094)
  • Strategiatyöryhmän varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen (etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 0295 162 128)
Ilmoittaudu