Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kokemuksia tuomaroinnista

Kysyimme Green Flag Award-ohjelmassa vapaaehtoisina olevilta tuomareilta kokemuksia tuomaroinnista. Mitä he ovat oppineet tuomaroinnin kautta? Minkälaisia haasteita he ovat kohdanneet tuomaroinnin aikana ja minkälaisia GFA-viheralueita he haluaisivat nähdä ja tuomaroida tulevaisuudessa?

 

"Tärkein anti on kontakti niin tuomarikollegoihin kuin tuomaroitavien puistojen ammattilaisiin. Koen keskustelut heidän kanssaan erittäin antoisiksi ja tunnen ylpeyttä hienosta viheralasta, johon minäkin näiden kontaktien johdosta tunnen edelleen kuuluvani. Olen toki aiemminkin kierrellyt erilaisia puistoja ja katsellut niitä hortonomin silmin, mutta tuomarointilomakkeen mukainen järjestelmällinen eri osa-alueiden läpikäynti avaa ne hortonomin silmät ihan uudella tavalla asioihin, jotka muuten ehkä jäisivät huomioimatta. Yksi esimerkki tästä on vaikkapa puiston markkinointi - olen huomannut, että siihen ei välttämättä toimialalla ole resursseja, vaikka halua ja osaamistakin löytyisi.

Tuomaroinnissa kokemakseni haasteeksi olen huomannut, että kaikki joutuvat toimimaan jatkuvasti vähenevillä niin henkilöstö- kuin taloudellisilla resursseilla ja se näkyy kiireen tuntuna ja epätoivon huokauksina: "Tuokin pitäisi tehdä, mutta kun meillä ei ole siihen osoitettuja varoja". Tämä on varmasti ihan totta, eikä pelkästään viheralalla vaan kaikkialla nykyajan työelämässä. Jollain tavalla meidän lienee siis pakko asennoitua uudestaan ja keksiä parhaat käytännöt pärjätä saaduilla resursseilla. Toivottavasti niukkuuden kanssa pärjäämisen vinkkejä myös jollain foorumilla jaetaan alalla esimerkiksi eri kuntien kesken.

Olen tuomarina nyt kolmatta kesää ja toistaiseksi olen päässyt tuomaroimaan vain aivan ihastuttavia Kotkan puistoja, joita on mukana GFA-ohjelmassa iso osa. Kohteet ovat olleet kaikki keskenään erilaisia puistoja ja erittäin mielenkiintoisia. Mutta ehkä ensi vuonna olisi kiva tehdä tuomarointireissu johonkin muuhun kaupunkiin, tai vaikka omaan kotikaupunkiini Helsinkiin! Tai sitten johonkin toisenlaiseen kohteeseen, esimerkiksi hautausmaalle tai oppilaitoksen puistoon. Toivotaan, että saadaan lisää erilaisia kohteita eri puolelta Suomea mukaan!"
Tuija Jakonen, asiakasneuvoja, puutarhuri, hortonomi AMK

 

"Minulle tuomaroinnissa merkityksellisintä on yhteistyö osapuolten välillä. Tuomarina on upeaa kuulla puistoista vastaavien kertovan innostuneena työstään, siinä kohtaamistaan haasteista ja siitä, miten ne on ratkaistu. Olen oppinut, että asiat eivät koskaan ole pelkästään oikein tai väärin, vaan puistokohtaisia ratkaisuja on tehtävä. Näistä keskustellaan tuomaroinnin yhteydessä. Tuomarina koen olevani osa suurta kansainvälistä yhteisöä, jolle puistot ja viheralueet ovat erittäin tärkeitä paikkoja. Pidän myös siitä, että kunnossapitotyö korostuu tässä tehtävässä ja sitä tekevät saavat ansaitsemaansa huomiota ja arvostusta. Ilman kunnossapitoa ei ole puistoja.
Tuula Ihamuotila, maisemasuunnittelija ja yrittäjä

 

 

 

"GFA- järjestelmän tärkeä osa on GFA- hakijoiden kanssa yhteistyössä tehtävät Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaprojektit, joissa kootaan paikan tietoa hallinnointi- ja kunnossapitosuunnitelmaan. Tuomarointi erilaisilla viheralueilla auttaa tietenkin näkemään asioita tätä työtä ajatellen. Oma pitkä työkokemukseni viheralueiden hallinnoinnista on perusteena myös GFA- viheralueiden arvioinnissa.

Suomessa on jo muutamia kampusalueita, ja jos niitä olisi vielä muutama lisää, ne voisivat olla omassa GFA- sarjassa arvioitavia. Myös muutamia erilaisia viheralueita kaupunkipuistojen lisäksi olisi hienoa saada mukaan."
Sari Suomalainen, lehtori, Rakennettu ympäristö, Hämeen ammattikorkeakoulu

 

 

"Kesä 2024 on kolmas vuosi, kun toimin GFA -tuomarina. Koen, että on tärkeää kertoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti GFA -tunnuksen avulla siitä hienosta työstä, jota kaupungit ja muut toimijat tekevät viheralueiden ja myös muiden alueiden eteen. Tuomarointi tehdään usein parityönä ja minulle se on ollut suuri anti, kuten myös rehelliset, vilpittömät keskustelut kaupungin edustajien kanssa.

Olen oppinut tuomaroinnin kautta, ett kaupunkien määrärahat ovat tiukat. Olen nähnyt myös sen, kuinka intohimoisesti työntekijät suhtautuvat työhönsä sekä kuinka ilahtuneita ja ansaitusti myös ylpeitä he ovat kuin saavat GFA:n tuomaa tunnustusta. Joka kerta tuomaroidessani opin aina jotain uutta ja joka kerta koen, että GFA:n tuomarointi myös antaa kohteelle uutta.

Tuomaroinnissa en ole kokenut varsinaisia haasteita. Aivan alussa yllätyksenä kenties tuli se, että kuinka paljon aikaa menee kohteeseen liittyvään taustamateriaaliin tutustumiseen, joka on erittäin tärkeä osa tuomarointia. Tuomarityöskentelyssä pitää huomioida monia asioita, joita ei kenties normaalisti puistossa kävellessään ajattelisi.

Riippumatta viheralueen laadusta, haluaisin tuomaroidessani luonnollisesti nähdä vieraslajien poistuneen, luonnon monimuotoisuuden tukemisen otetun huomioon, ja että lisääntyvä tieto ja vahvistuva luontosuhde ylipäänsä näkyisi suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös luovuudelle ja leikkisyydelle pitää olla sijansa, mutta ympäristön ehdoilla."
Taina Suonio, maisemasuunnittelija

 

"Tuomarointi on avannut näkemään viheralueita laajemmasta näkökulmasta. Tuomareiden kesken sekä viheralueiden kunnossapitäjien kanssa käydyt keskustelut ovat lisänneet tietämystä, millaisia haasteita viheralueiden kunnossapidossa voi tulla vastaan. Tuomaroinnin kautta on ollut mahdollisuus myös kurkistaa, miten RAMS-kunnossapitoluokitus ja VKT-laatuvaatimukset taipuvat käytännössä kunnossapidon työkaluiksi. Toivoisin, että jatkossa GFA-tuomaroitavaksi tulisi lisää muun muassa hautausmaaympäristöjä, oppilaitosten kampuspuistoja, kartanopuistoja ja muita kulttuurikohteita sekä liikuntapuistoja."
Yrittäjä Hanna Tajakka, Viher-Arkki