Info

Intosivustolla on tietoa KESY-toimintamallin taustasta, hankkeen rahoituksesta ja ohjausryhmästä. Lisäksi sivustolle on kerätyt aihetta käsittelevät lähdemateriaalit sekä lisätietolähteet. Omina sisältöosinaan esitellään käynnissä olevat KESY-hankkeet sekä hankkeesta kirjoitetut artikkelit ja julkaisut. Kuvat Seppo Närhi ellei kuvan yhteydessä toisin mainita.

KESY-toimintamallin pdf-versio on vapaasti käytettävissä.

KESY-esite 2020 (pdf)

Kestävä kotipiha-esite (pdf)

Power point -esitys hankkeesta pdf-versio

Finnish framework for sustainable landscape construction (english pdf)