Esimerkkihankkeet

Tällä sivustolla kerrotaan kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen mukaisista tulevista ja eri vaiheissa käynnissä olevista tai valmiista hankkeista. Tavoitteena on saada mukaan erilaisia viheralan hankinta-, suunnittelu-, rakentamis- ja/tai kunnossapitovaiheessa olevia hankkeita, joissa sovelletaan käytäntöön laadittuja KESY-ohjeita ja aputyökaluja. Esimerkkihankkeissa voidaan testata muun muassa työohjeiden käyttökelpoisuutta eri työvaiheissa, lomakepohjien ja tarkastuslistojen hyödyntämistä sekä erilaisten KESY-mittareiden soveltamista työn KESYn mukaisen toiminnan todentamiseen.

Jokainen esimerkkihanke voi itse määrittää, missä laajuudessa ja mitä KESY-työkaluja halutaan omassa hankkeessa testata. Esimerkkihankkeiden kokemuksia KESYn, ohjeiden ja aputyökalujen hyödyllisyydestä / käytettävyydestä hankkeessa kysytään vuoden 2019 aikana. Kyselystä saatujen palautteiden pohjalta päivitetään tarvittaessa ohjeistuksia ja työkaluja sekä KESYn toimintaprosesseja.

Materiaalit tallennetaan KESY-hankkeen verkkosivuille alkuvuodesta 2018, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja kokeiltavissa.

Lähetä tiedot hankkeestasi sähköpostitse: seppo.narhi@vyl.fi