Eerolanpuron kosteikon seuranta

Eerolanpuron kosteikko on vuonna 2016 valmistunut kohde Tuomiojärven eteläpuolella, siihen laskevan Eerolanpuron yhteydessä.

Aiemmin suora oja on korvattu kaksiosaisella kosteikolla, jonka kautta alueen hulevedet pääasiassa ohjataan. Kosteikko viivyttää hulevesiä, jolloin niistä laskeutuu kiintoainesta, lisäksi kosteikon kasvillisuus on suunniteltu niin, että sen on tarkoitus puhdistaa eri haitta-aineita vedestä. Suunnittelu ja toteutus Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE). Seuranta on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja Enemmän tietoa hankkeesta: www.jyvaskyla.fi/puistot/eerolanpuronkosteikko

Toteutusaikataulu: seuranta 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Suunnittelu ja toteutus : Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE)

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi