Green Street pilottihanke

Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle Puutarhakadulle on perinteisen putkiin perustuvan hulevesiratkaisun sijaan tarkoitus toteuttaa vihreään infrastruktuuriin perustuva hulevesien hallintajärjestelmä.

Testattavan luonnonmukaisen järjestelmän tavoitellaan sekä rajoittavan että puhdistavan Tourujokeen kulkeutuvaa vettä kaupungin keskustasta. Kadulle istutettavat puut ja kasvit lisäävät myös keskusta-alueen luonnon monimuotoisuutta sekä parantavat osaltaan ilmanlaatua. Suunnittelu ja rakentaminen on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Enemmän tietoa Green Street –hankkeesta: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/greenstreet

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017-2018, rakentaminen 2018-2019

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleis- ja rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi