Kankaan hulevesikanavan kasvittaminen

Entisen paperitehtaan paikalle rakentuvan Kankaan tulevat hulevedet johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa ne puhdistuvat ennen päätymistään Tourujokeen ja sitä kautta Jyväsjärveen.

Suunnittelu ja rakentaminen on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi