Tourujoen kunnostus

Tourujoen kunnostuksen tavoitteena on kunnostaa Tourujoki virtavesikaloille soveltuvaksi ympäristöksi ja purkaa säännöstely Tourujoen valuma-alueelta.

Kunnostuksessa on ollut käynnissä yleissuunnitteluvaihe vuodesta 2016 alkaen. Kunnostuksen rakennussuunnitteluvaihe on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Enemmän tietoa Tourujoen kunnostuksesta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki

Toteutusaikataulu: rakennussuunnittelu alkaen 2018, toteutus todennäköisesti alkaen 2020

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleissuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Anne Laita, anne.laita@jkl.fi