Lopputyöt ja opinnäytetyöt

KESY-aihepiiriin liittyviä lopputöitä ja opinnäytetöitä on valmistunut HAMK Lepaassa ja Aalto yliopistossa.

Von Freyman Anna ja Saarinen Auri: Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä, SITES-arviointijärjestelmän teemojen toteutuminen Suomessa, HAMK Maisemasuunnittelu, opinnäytetyö 2016. Työssä on haastattelemalla selvitetty, miten kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan suhtaudutaan viheralalla. Työstä saa monipuolisen näkemyksen tämän hetken haasteista.

Silja Leppäaho:  Yleisen rakennuttamisen tavan ja kestävän ympäristörakentamisen koehankkeen vertailu. Case Kaurialan liikennepuiston perusparannus, HAMK Lepaa

Maisema-arkkitehti Hanna-Maria Piipponen on tehnyt diplomityön aiheesta: Ekologisesti kestävä maisema: SITES-arviointijärjestelmän soveltaminen Maskun Rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassa Tiivistelmä diplomityöstä aukeaa tästä.

Kestävän kehityksen mukainen ympäriostörakentaminen – KESY. toimintamallin käyttö.Vantaan pilottihankkeissa.  HAMK. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Lepaa, Rakennetun ympäristön koulutus, syksy 2018. Katri Kannisto. Tiivistelmä aukeaa tästä. Opinnäytetyö tästä.

Viherkädenjälki. Vihreä kädenjälki on positiivinen vastakohta ekologiselle jalanjäljelle. Katriina Kudjoi, HAMK, Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Lepaa, Rakennetun ympäristön koulutus, syksy 2018. Opinnäytetyö tässä.

Marja Nuora: Ympäristörakentamisen materiaalien ja tuotteiden arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta. Novia, 2019. Opinnäytetyö avautuu tästä.

Ville Teppola: Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallia tukevat ympäristömerkit ja sertifikaatit, 2020. HAMK; Lepaa. Opinnäytetyö avautuu tästä.