Sitoumukset

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin käyttöön sitoutuneet toimijat.

Jäsenyhdistykset laativat omia jäseniään koskevia toimintaohjeita

Taimistoviljelijät ry
Taimitarhatuotanto Viherympäristöliiton kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin toteuttajana, pdf-tiedosto.

KESY-toimijat

Pihasuunnittelu Eeva Blomberg
Suunnittelussa pyritään säilyttämään olevaa maata ja kasvillisuutta, käsittelemään hulevesiä imeyttämällä ja viivyttämällä niitä ja käyttämään kotimaisia, kestäviä tuotteita kuten kasveja ja kiviä. Omaa ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti sekä hyödynnetään muiden suunnittelijoiden osaamista. Hyödynnetään myös rakentajien, tavarantoimittajien ja kunnossapitäjien osaamista ja kuunnellaan käyttäjien näkemyksiä. Suunnittelussa ja suunnittelun asiakirjojen laadinnassa käytetään ajantasaisia ohjeita ja kestävän kehityksen kriteereitä. Suunnitelmat tarkastetaan työvaiheittain eli tehdään itselleluovutus. Kerätään palautetta suunnittelutyön onnistumisesta hankkeen muilta osapuolilta.