KESY-haasteet viheralalla

Muuttuva toimintaympäristö - KESY-hankkeen taustat

Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi kertoo globaaleista ja paikallisista muutoksista ja niiden viheralalle asettamista haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi hän kertoo taustoista, jotka ovat vaikuttaneet siihen, miksi Viherympäristöliitto ry päätti vuonna 2015 käynnistää hankkeen kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallin laatimiseksi viheralalle. KESY-hanketta on tukenut Maiju ja Yrjä Rikalan puutarhasäätiö.