KESY-työkalut

Puutarhuri, MMM Hanna Tajakan (Viher-Arkki) verkkoluentosarjassa esitellään tilaajan, suunnittelijan, rakentajan ja kunnossapitäjän KESY-työkalut. Lisäksi Tajakka kertoo KESY-raaka-aineiden, -materiaalien ja -tuotteiden kriteereistä sekä valmistajien kriteereistä. Verkkoluennot ovat osa Viherympäristöliitto ry:n KESY-luentosarjaa, jossa tarkastellaan kestävää ympäristörakentamista eri näkökulmista.