Muu koulutusta tukeva materiaali

Kaksi ulkomaista videota kesy-aiheeseen liittyen:

Video siitä, kun luonto inspiroi ympäristönsuunnittelua, avautuu tästä

Video ekologisesta viheralueiden hoidosta. Kun luonto inspiroi, avautuu tästä

Muu materiaali:

Tietoa maaperän mikrobielämästä.

Kestävä kotipiha -sivut ja esite

Toimintamalli pdf