Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ohjaava lainsäädäntö

Toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden määrittämisen lisäksi hankkeessa on tarkasteltu kestävän ympäristörakentamisen kriteereihin liittyvää lainsäädäntöä sekä rakentamisen ja kunnossapidon laatuvaatimuksia. Tavoitteena on ollut tuoda esille muutostarpeita ja kehittämiskohteita lainsäädäntöön ja laatuvaatimuksiin liittyen. Tarkastelut on koottu taulukkomuotoon teema-alueittain pdf-tiedostoiksi.

Lainsäädäntöön liittyvässä tarkastelussa on toimintaperiaatekohtaisesti lueteltu ja esitelty lyhyesti hankkeen toteutusajankohtana voimassa olevat lait ja asetukset, jotka tukevat kokonaan tai osittain toimintaperiaatteiden tavoitteita sekä edesauttavat niiden ja toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi on tuotu esille toimintaperiaatekohtaiset tavoitteet tai toimenpiteet, joihin lainsäädännössä ei oteta kantaa tai säädös on puutteellinen toteutumisen näkökulmasta. Lainsäädännön puutteissa on pyritty tuomaan esille laajempia asiakokonaisuuksia, joilla on vaikutusta toimintaperiaatteen tavoitteiden toteutumiseen, ei niinkään yksittäisiin toimenpiteisiin liittyvää lainsäädännöllisiä tarpeita.