Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Standardit ja viranomaisohjeet

Yleisesti standardisoinnista

European standard (EN) on paperi, joka sisältää ns. hyvät käytännöt jostain aiheesta, esim. tuotteesta, palvelusta. EN on vahvistettava kansalliseksi standardiksi jokaisessa CENin jäsenmaassa ja ristiriitaiset kansalliset standardit on samalla kumottava (jos tällaisia on). Sama standardi on siis käytössä saman sisältöisenä jokaisessa CENin jäsenmaassa (huom! kaikki eivät välttämättä ole EU-maita). Standardin käyttö on vapaaehtoista, mutta jos haluaa väittää, että tuote tai palvelu on standardinmukainen, on kyseisen standardin vaatimuksia noudatettava. Jotkin standardit ovat lähes ”pakollisia”, koska ne liittyvät direktiiveihin tai asetuksiin, joissa niihin viitataan suoraan tunnuksella. Urheilu- ja vapaa-ajan alueella ei juurikaan ole tällaisia standardeja. Tämä alueen standardit auttavat täyttämään kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia, koska niissä kerrotaan melko yksityiskohtaisesti, miten juuri kyseisen tuotteen turvallisuus varmistetaan. Tämän vuoksi mm. Tukes seuraa standardien laadintaa.

Technical report (TR) on tekninen raportti. Se on pelkästään informatiivinen asiakirja, johon on kerätty jonkin aihealueen tärkeää tietoa. Teknisen raportit tietoja voidaan hyödyntää esim. standardeissa, jolloin standardiin ei tarvitse kirjoittaa samaa asiaa uudestaan vaan vain viitataan ko. tekniseen raporttiin.

Technical spesification (TS) on jotain EN:n ja TR:n välimaastosta. Spesifikaatiota ei tarvitse vahvistaa CENin jäsenmaissa eikä ristiriitaisia standardeja tarvitse kumota. Spesifikaatio on voimassa määräajan – kolme vuotta, jonka jälkeen se voidaan kumota, vahvistaa EN-standardiksi tai jatkaa teknisenä spesifikaationa. Spesifikaatio on keino testata vaatimuksia käytännössä sen aikaa kunnes todetaan vaatimusten toimivan, tai sitten ei. ”Koekauden” jälkeen TS voidaan todeta epäkäytännölliseksi ja kumota, tai sen voidaan todeta toimivan, jolloin TS voidaan muuntaa EN-standardiksi. TS on siis tavallaan koekäytössä oleva standardi. TS voidaan valita julkaisumuodoksi myös, jos työryhmä ei pääse konsensukseen julkaisun sisällöstä.

Ohjeet

Standardimuutokset löytyvät täältä.

 • Kuluttajaturvallisuuslaki 2011/920, päivitys 2015/1510
 • SFS-EN 1176-1:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 1176-2:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • SFS-EN 1176-3:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 3: Liukumäet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • SFS-EN 1176-4:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 4: Köysiradat. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • SFS-EN 1176-5:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 5: Karusellit. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • SFS-EN 1176-6:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 6: Keinumisvälineet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • SFS-EN 1176-7:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta
 • SFS-EN 1176-10:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 10: Suljetut leikkikenttävälineet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 1176-11:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 11: Kolmiulotteiset kiipeilyverkot. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 1177:2018 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Kriittisen putoamiskorkeuden määritysmenetelmä
 • SFS-EN 12572-2:2017 Kiipeilyrakenteet. osa 2: turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät kiipeilyseinille, joissa ei ole varmistuspistettä.
 • SFS-EN 12572-3:2017 Kiipeilyrakenteet. Osa 3: Otteiden turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • SFS-EN 14974:2010 + A1 Rullalautailualueet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 15312:2010 + A1 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet. Yleiset vaatimukset, turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 16630:2015 Ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennetut kuntolaitteet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 16899:2016 Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Parkourvälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • Standardi EN 16579:2018 Pelimaalit. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • Standardi EN 1270:2010 Koripallokorit
 • Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes 2008)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta, 4 Luku Ulkotilojen turvallisuus, 17 § Leikki- ja oleskelualue
 • Valvontaviranomaisten ohjeet, Tukes
 • Teknisen komitean CEN TC 136 SC 1 alaisen tulkintapaneelin ohjeet
 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan ohjeet