Suositukset

Käyttöönottotarkastus

Leikki- ja lähiliikuntapaikan turvallisuuden kannalta käyttöönottotarkastus on eri tarkastustyypeistä tärkein. Vähäinen tai olematon suunnitteluvaiheen turvallisuustarkastelu, heikko rakennusvaiheen valvonta ja kohteen rakentaneen tahon vähäinen taito- ja kokemustaso korostaa käyttöönottotarkastuksen merkitystä.

Käyttöönottotarkastus tuo oikea-aikaisesti tehtynä ja loppuun vietynä esiin suunnittelun ja rakentamisen puutteet ja antaa kunnossapitäjälle mahdollisuuden aloittaa ”puhtaalta pöydältä”. Mahdollisissa virheiden korjauksissa voi liikkua projektiin nähden yllättävänkin suuria rahasummia. Mikäli korjauksiin päädytään, ei ole taloudellisesti yhdentekevää suoritetaanko korjaukset takuuaikana vai sen jälkeen. Käyttöönottotarkastukseen kannattaa siis panostaa ja se on aivan eri asia kuin rakennuskohteen vastaanottokatselmus. Lue lisää täältä.

Putoamisalustojen HIC testaus

Uuden ja käytössä olleen putoamisalustan riittävä iskunvaimennus voidaan todentaa HIC-testillä (Head Injyry Criteria). Maassamme on viime vuosina tehty jonkin verran em. testejä ja niissä on usein huomattu, että iskunvaimennusarvot eivät ole olleet ennakkoon ilmoitetun tai luullun kaltaisia ja että vaihtelu on ollut paikoin suurta.

Lautakunta suosittelee, että valettavilla ja paikalla sekoitettavilla putoamisalustoilla tehtäisiin ennen käyttöönottoa HIC-testi. Testin tekemisestä tai sisällyttämisestä rakennusurakoihin päättää tilaaja. 

Lue lisää: HIC testaus suositus(.pdf)

Kivituhka putoamisalustana

Lautakunta on teettänyt vuonna 2008 HIC testejä käytössä olleille perinteisesti kivituhkasta tehdyille leikkivälineiden putoamisalustoille ja on sen perusteella antanut seuraavan suosituksen:

Tyyppien 2, 3 ja 4 keinumisvälineillä (yhden ja useamman tukipisteen keinumisvälineet sekä heilurikeinut), joiden vapaa putoamiskorkeus on alle yksi metri, voidaan putoamisalustana käyttää 10 cm:n kerrosta tiivistämätöntä kivituhkaa (raekoko 0/6). Suositus ei koske muita keinumisvälinetyyppejä eikä muita putoamiskorkeudeltaan alle yhden metrin leikkivälineitä.