Putoamisalustojen HIC testaus

Uuden ja käytössä olleen putoamisalustan riittävä iskunvaimennus voidaan todentaa HIC-testillä (Head Injyry Criteria). Maassamme on viime vuosina tehty jonkin verran em. testejä ja niissä on usein huomattu, että iskunvaimennusarvot eivät ole olleet ennakkoon ilmoitetun tai luullun kaltaisia ja että vaihtelu on ollut paikoin suurta.

Lautakunta suosittelee, että valettavilla ja paikalla sekoitettavilla putoamisalustoilla tehtäisiin ennen käyttöönottoa HIC-testi. Testin tekemisestä tai sisällyttämisestä rakennusurakoihin päättää tilaaja. Lue lisää.