Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka usein leikkikentät on tarkastettava?

Kuluttajaturvallisuuslaissa ei suoraan määrätä, kuinka usein kunnan tai taloyhtiön leikkipaikan turvallisuus pitää tarkastaa. Leikkikenttävälineiden mukana tulee olla huolto- ja käyttöohjeet, joihin valmistaja on määritellyt, milloin välineelle pitää tehdä huoltoja ja tarkastuksia. Palveluntarjoaja pystyy tarkastusten avulla osoittamaan, että on huolehtinut leikkikenttiensä turvallisuudesta. Lain mukaan leikkikentistä ei saa aiheutua vaara kuluttajille. Käytännössä huolto- ja tarkastustarpeeseen vaikuttavat mm. käyttäjämäärä, ilkivalta ja vaihtelevat sääolosuhteet.

Millainen pätevyys tarkastajalla pitää olla?

Laissa ei ole erikseen määritelty tarkastajalle pätevyysvaatimuksia. Silmämääräiseen leikkikenttien tarkastamiseen esimerkiksi ilkivallan, välineiden kunnon tai alueen siisteyden osalta riittävät yleiset perustiedot leikkikenttien turvallisuudesta. Sen sijaan laajempien turvallisuustarkastusten tekijällä on oltava syvempää osaamista ja tietoa aiheesta.

Miten Tukes valvoo tarkastajia ja tarkastuksia?

Tukes ei valvo tarkastuksia eikä myönnä tarkastajille lupia tai sertifikaatteja. Kaupalliset tarkastajat eivät ole viranomaisia, eivätkä he valvo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista.

Onko tarkastuspöytäkirja sama kuin kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja?

Leikkikentän tarkastuspöytäkirja ei sellaisenaan ole kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja.

Voiko turvallisuusasiakirjan laatimisessa käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa?

Turvallisuusasiakirjan voi laatia tarvittaessa yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Tällöin on erityisen tärkeää, että myös palveluntarjoajan edustajat osallistuvat itse aktiivisesti turvallisuusasiakirjan laatimiseen.

Koskeeko yleisiä pallopelialueita, luistelukenttiä, hiihtolatuja tai pururatoja turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus?

Ei koske.

Pitääkö asunto-osakeyhtiön laatia turvallisuusasiakirja?

Tukesin näkemyksen mukaan kuluttajaturvallisuuslain mukaisella leikkikentällä tarkoitetaan pääasiassa yleisiä, kunnallisia leikkikenttiä. Yleiset leikkikentät ovat yleensä kooltaan melko suuria ja käyttöasteeltaan, välineistöltään jne. riskinarvioinnillisesti merkittävämpiä kuin taloyhtiöiden yhteydessä tyypillisesti olevat, yleensä melko pienimuotoiset leikkialueet, joissa pihalla saattaa esimerkiksi olla vain hiekkalaatikko sekä yksi pieni leikkiväline. Näkemyksemme on, että kuluttajaturvallisuuslain 7 § mukaisen turvallisuusasiakirjavelvoitteen ei ole tarkoitettu ulottuvan tällaisiin perinteisiin, pienimuotoisiin asunto-osakeyhtiöiden leikkialueisiin.

Sen sijaan, jos asunto-osakeyhtiön (tai -yhtiöiden) yhteyteen rakennetaan suurikokoinen, välineistöltään ja muuten riskinarvioinnillisesti merkittäväksi katsottava leikkialue (esim. monen taloyhtiön yhteinen, paljon leikkivälineitä sisältävä ja todennäköisesti ns. kovassa käytössä oleva), joka näin muistuttaa enemmän tyypillistä yleistä leikkikenttää, kyseessä saattaa olla leikkikentäksi katsottava kohde, jolloin kyseisestä kohteesta tulisi myös tehdä lain tarkoittama turvallisuusasiakirja. Tilanteita saatetaan siten joutua arvioimaan tapauskohtaisesti.

Voiko vastuuvapauslausekkeella siirtää palveluntarjoajan vastuun käyttäjälle?

Vastuuvapauslauseke ei vapauta palveluntarjoajaa lainsäädännön asettamista velvoitteista vastata palvelun turvallisuudesta.

Miten vanhojen leikkikenttävälineiden suhteen pitäisi toimia?

Käytössä olevien leikkikenttien ja niillä käytettävien välineiden kunnosta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan. Vanhoja leikkikenttävälineitä ei tarvitse päivittää vastaamaan uusia standardeja tai poistaa käytöstä silloin, kun välineet eivät aiheuta vaaraa käyttäjilleen. Standardin vastaisuus ei automaattisesti tarkoita sitä, että leikkikenttäväline olisi vaarallinen.

Lisätietoa

www.tukes.fi

Ylitarkastaja Jaakko Laitinen  029 5052 194 jaakko.laitinen@tukes.fi
Ylitarkastaja Arttu Mäkinen 029 5052 046 arttu.makinen@tukes.fi