Vaaralliset kasvintuhoojat

Kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen myötä tuhoojien luokittelu muuttuu. Tässä yhteydessä vaarallisiin tuhoojiin sisältyvät karanteenituhoojat, jotka jaetaan unionikaranteenituhoojiin ja suoja-aluekaranteenituhoojiin. Unionikaranteenituhoojista merkittävimmät ovat prioriteettituhoojia. Tässä ryhmässä mainittuja vaarallisia kasvintuhoojia löydettäessä on niistä tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon.