Viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita

1. Aineistoja

Liiteri – elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu

  • Liiteri kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri valmistuu käyttöön keväällä 2015.

Helsinki Region Infoshare

  • Pääkaupunkiseutua ja sen kaupunkeja koskevia tietoaineistoja. Ks. myös HRIn avoimen tiedon opas

 

2. Menetelmiä ja menetelmäoppaita

Kestävä ympäristörakentaminen

  • Toimintaperiaatteet ja toimenpiteet, joilla kestävä kehitys voidaan huomioida ympäristörakentamisen hankkeessa ja sen eri vaiheissa.

Kestävät alueet -portaali

  • Kestävää aluesuunnittelua tukevia työkaluja eri suunnittelutasoilla

Työkaluja ilmastonkestävään kaupunkisuunnitteluun

Kestävät kaupunkiseudut - Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi

Green Frame

  • Paikkatietomenetelmä viherrakenteen suunnitteluun erityisesti ekosysteemipalvelujen näkökulmasta. Sopii erityisesti kunta- ja sitä laajemmille aluetasoille. Menetelmää on käytetty mm. Uudenmaan maakuntakaavoituksessa, ks. esitys, raportti ja vertailu Zonation-menetelmään. Ks. myös ESTIMAP-menetelmä ekosysteemipalvelujen tarkasteluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Zonation

  • Paikkatietomenetelmä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisen suunnitteluun. Sopii erityisesti kunta- ja sitä laajemmille aluetasoille. Menetelmää on käytetty mm. Uudenmaan maakuntakaavoituksessa ja valtion suojelualueiden suunnittelussa. Ks. myös esittely METSO-ohjelman sivulla.

Viherkerroin/vihertehokkuus

Laskureita ja työkaluja SAFAn sivulla

Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri KEKO

Citywater toolbox

Työkalusetti kaupunkiviljelyn tuloksellisuuden arviointiin

  • New Yorkin kaupungin kehittämä välineistö auttaa kokoamaan arviointitietoa viljelmistä ravinnontuotannon, ympäristön, yhteisön, terveyden ja talouden näkökulmista.

Taiteen käyttö julkisissa ja yksityisissä hankkeissa

Tienoo

  • Mobiilisovellus metsien elämyksellisyyden kehittämiseen

Osallistuva budjetointi

» Takaisin Virtaa viherrakenteesta -tietopankin etusivulle