Virtaa viherrakenteesta – Kaupunkien viherrakenteen ja maiseman suunnittelun tietopankki

Tietopankkiin on koottu

 • Esimerkkejä viherrakenteen suunnittelusta eri mittakaavatasoilla
 • Viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita
 • Ohjeistuksia ja tietolähteitä viherrakenteen suunnitteluun.

Tietopankin yhteydessä on laadittu esite viherrakennetta koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi:

» Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun (pdf)

Painettua esitettä voi tilata Viherympäristöliiton verkkokaupasta.

Esitteen liitteet

 1. Esitteen laadinnan aineistot ja prosessi (pdf)
 2. Mikä kuuluu millekin tasolle? Kooste tärkeimmistä asioista, joita ihannetilanteessa selvitetään ja suunnitellaan eri mittakaavatasoilla (pdf)
 3. Haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia viherrakenteen suunnittelussa suunnittelutasojen yhteistyön näkökulmasta (pdf)
 4. Viherrakenteen mahdollisuudet – hyödynnetäänkö vai hukataanko? Kärjistyksiä toimintatavoista, joilla viherrakenteen mahdollisuuksien hyödyntämistä voidaan edistää tai vaikeuttaa (pdf)
 5. Tiedonhankinnan inspiraatiotaulu: ajatuslähde avuksi tietotarpeiden määrittelyyn ja tiedon kokoamiseen erityyppisissä suunnitteluprosesseissa (pdf)

» Esimerkkejä viherrakenteen suunnittelusta eri mittakaavatasoilla

 1. Maakuntakaavoitus
 2. Yleiskaavoitus
 3. Asemakaavoitus
 4. Yleissuunnittelu
 5. Tontti- ja kohdekohtainen suunnittelu, tilasuunnittelu
 6.  Suunnitelmien toteutus, alueiden ylläpito ja seuranta

» Viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita

 1. Aineistoja
 2. Menetelmiä ja menetelmäoppaita

» Ohjeistuksia ja tietolähteitä viherrakenteen suunnitteluun

 1. Ohjeistuksia ja esitteitä
 2. Suosituksia viheralueiden ja viheryhteyksien mitoituksesta
 3. Toimintamalleja viherrakenteen hyödyntämisessä mm. terveyden, hyvinvoinnin, ja yhteisöllisyyden edistämiseen ja liiketoimintaan
 4. Lisätietoa ja idealähteitä

» Lisäys- ja muutosehdotukset tietopankkiin