Tontti- ja kohdekohtainen suunnittelu, tilasuunnittelu