Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ammatillinen koulutus isojen haasteiden edessä

Ammatillisessa koulutuksessa on tapahtumassa suurin muutos sitten näyttötutkintojärjestelmän käyttöönoton vuonna 1994. Muutos merkitsee suuria haasteita ammatillisille oppilaitoksille, kun rahoitus muuttuu ja opetuksen sisältö muuttuu. Ammatillisen koulutuksen haasteista puhuttiin Viherympäristöliiton Viherpäivillä 14.2. Jyväskylän Paviljongissa.

Nykyinen perusrahoituspainotteinen ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu. Jatkossa puolet rahoituksesta on perusrahoitusta. Loput jakaantuvat tuloksellisuusrahoitukseen ja vaikuttavuusrahoitukseen.

– Ratkaisuiden joukossa on osaamisen kehittämisen painopisteen siirtäminen oppilaitoksista verkkoon ja työpaikoille, ja on otettava käyttöön uusia toimintatapoja, Viher- ja puutarhaopettajien yhdistyksen puheenjohtaja Taavi Forssell toteaa Viherpäivillä 14.2.2018 Jyväskylän Paviljongissa.

– Oppilaille on tarjolla joustavampia mahdollisuuksia valita urapolkuja opiskelun aikana, mutta samaan aikaan opettajien määrää joudutaan karsimaan. Esimerkiksi puutarha- ja viheralan nykyiset tutkinnot niputetaan yhteen. Tämä aiheuttaa samalla haasteen, miten tutkintoja ja tutkintonimikkeitä voidaan markkinoida tavalla, joka vetoaa alaa vielä tuntemattomaan nuoreen tai aikuiseen opiskelua miettivään henkilöön, Forssell jatkaa.

Viheralalle uusia FISE-pätevyyksiä

FISEn pätevyyspalvelu on ollut toiminnassa vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteena on ollut palvella rakennusalan henkilöpätevyyksien puolueettomana toteajana ja pätevyysrekisterin ylläpitäjänä kattavasti koko Suomen alueella. Rekisterissä on lakiin perustuvien suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksien lisäksi markkinalähtöisiä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeellisiksi kokemia pätevyyksiä. Tällä hetkellä FISEn palvelussa on 77 pätevyysnimikettä ja rekisterissä on noin 8700 voimassaolevaa pätevyyttä.

FISE ja Viherympäristöliitto allekirjoittivat kesällä 2017 yhteistyösopimuksen viheralan henkilöpätevyyksien toteamistoiminnasta. Yhteistyöllä laajennetaan FISEn pätevyysvalikoimaa kattamaan myös viheralan henkilöpätevyyksiä. Rakennusalan nopeassa kehityksessä on varmistettava eri alueiden korkeatasoinen osaaminen. Viherrakentaminen on yksi kasvavista erityisaloista, jossa kaupungistumisen, kansainvälistymisen ja muiden maailmanlaajuisten trendien mukanaan tuomat haasteet lisäävät korkeatasoisen osaamisen tarvetta.

– Ensimmäisenä uutena pätevyytenä perustetaan viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys. Julkinen sektori hankkii viher- ja ympäristörakennuttamisen palveluita yhä enemmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Myös kuntien ja kaupunkien omat organisaatiot tarvitsevat hankkeiden vaatimustason ja koon kasvaessa viheralan rakennuttajaosaamista. Yksityisellä sektorilla on niin ikään tarvetta parantaa viheralueiden tasoa ja kestävyyttä, FISE Oy:n toimitusjohtaja Maritta Mäkinen kertoo.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marita Mäkinen
FISE Oy
puh. 050 574 5099
marita.makinen@firse.fi

Pääsihteeri Seppo Närhi
Viherympäristöliitto ry
Puh. 0400 419085
seppo.narhi@vyl.fi