Lappsetin suunnittelukilpailun voitto Lepaaseen

Järjestyksessään 43. Lappsetin aluesuunnittelun ideakilpailun tulokset julkistettiin Viherpäivillä. Espoon kaupungin Kaitaanlaaksoa koskeneen suunnittelukilpailun voitti ja 3 000 euron rahapalkinnon sai Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijoiden Tuuli Frangénin, Anni Somerojan ja Minttu Kymäläisen ehdotus SOLA. Ideakilpailuun jätettiin yhteensä 14 ehdotusta.

Arviointiraadin mukaan voittajatyössä puistosta luodaan hieno maisemallinen kokonaisuus. Suunniteltu aukio kokoaa muut toiminnot jatkeekseen ja muodostaa puistoon hienon sydämen. Ylijäämämaat on hyödynnetty kumpuilevan nurmialueen muotoilussa ja syötävät puutarhat tuovat kivan lisän hyvään työhön.

Toiseksi kilpailussa sijoittui Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelija Jussi Virran ehdotus nimeltä SILMU, joka sai 1 800 euron suuruisen palkinnon. Arviointiraadin mukaan työssä esitetään paljon toimintoja sisältävä rohkea visio, jossa eri ikäiset käyttäjäryhmät on hyvin huomioitu. Puistosta on tehty kutsuva ja tekemiseen inspiroiva paikka. Kuntoportaat ja nykyisen pallokentän viereen suunniteltu viherkumpukatsomo tuovat hyvän lisän ansiokkaaseen työhön.

Kolmannen palkinnon ja 1 200 euron rahapalkinnon sai Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelija Stefan Eklöf ehdotuksellaan SLINGAN. Raadin mukaan työssä oli otettu koko alue haltuun ja rohkeasti käyttöön. Esitetyt toiminnot ovat monipuoliset ja tekevät alueesta kutsuvan, joka vetää käyttäjiä puoleensa.

Espoon kaupungin, Viherympäristöliiton ja Lappsetin edustajista koostunut palkintoraati päätti lisäksi lunastaa yleisöäänestyksen voittaneen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Hanna Saarnikiven ehdotuksen Laituri, joka saa 700 euron suuruisen palkinnon.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoista koostunut varjoraati puolestaan valitsi mieleisekseen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Tiina Pirisen ja Sara Pelto-Knuutilan ehdotuksen Havina.

Ideakilpailuun osallistujat saivat tehtäväkseen suunnitella toiminnallisen puistoalueen, huomioiden sekä alueen tiivistyvän asuntorakentamisen ja lisääntyvän virkistyskäytön että nykyiset toiminnot, kuten viljelypalstat, koira-aitaus, leikki- ja liikuntapaikat, polkupyöräilyn laatureitin, yhteydet Hannusjärvelle ja merenrantaan rantaraitille, sekä liito-oravien tuomat rajoitteet toimenpiteille.

Yhtenä kilpailun tavoitteena on maisemasuunnittelun keinoin luoda ja vahvistaa alueen omaa identiteettiä, jonka avulla asukkaat kokevat alueen omakseen. Erityisesti Kaitaa-Iivisniemen kaltaisessa tiivistyvässä kaupunkirakenteessa nykyisten ja uusien asukkaiden paikkaan kiinnittymistä voidaan edesauttaa hyvällä suunnittelulla. Viheralueiden esteettisyyden ja elämyksellisyyden rinnalla toimintojen tarkoituksenmukaisuus ja palveluverkoston hahmotettavuus ovat keskeisiä paikkatunteen luomisessa.

Lappset Group Oy on yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa järjestänyt aluesuunnittelun ideakilpailuja 43 vuoden ajan. Seuraava kilpailu järjestetään yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa, ja sen kohteena on Ukonniemen alue.

Ideakilpailu on osa Lappsetin yhteiskuntavastuullista toimintaa.

Kilpailutyöt ovat nähtävillä Espoon kaupungin verkkosivuilla täältä.