Vaikuta liikenne- ja viheralueiden tietojen jäsentelyyn

Ympäristöministeriö on käynnistänyt RYHTI-hankkeeseen liittyen esiselvityksen Liikenne-, viher- ja yleisten alueiden tietojen jäsentelystä. Projektissa tuotetaan tietoa rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön tueksi sekä tarvittavien yhteisten tietomallien ja sanastojen varsinaisen määrittelyn pohjaksi.

Semanttinen yhteentoimivuus mahdollistaa rakennetun ympäristön eri toimijoiden, kuten kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä yritysten ja muiden yksityisten toimijoiden saumattoman yhteistyön ja tiedon siirtymisen rakennetun ympäristön elinkaaren vaiheesta toiseen. Kun rakennetusta ympäristöstä muodostetaan kattava, loogiset tietomallit, tietoa voidaan ylläpitää, siirtää ja rikastaa häviöttä sekä hyödyntää digitalisaation potentiaali täysimääräisesti.

On tärkeää, että semanttisessa yhteentoimivuudessa huomioidaan kaikki rakennetun ympäristön näkökulmat (suunnittelusta ja rakentamisesta omaisuuden hallintaan ja tiedon jatkohyödynnykseen). Siksi keskeisenä lähtökohtana työssä on laaja sidosryhmäyhteistyö. LIVY-alueet-työryhmä tarjoaa seuraavia vaikutusmahdollisuuksia:

  1. Alustava luettelo tarkasteltavista ja huomioon otettavista lähtötiedoista (excel-tiedosto). Puuttuuko jotain keskeistä? Ehdotuksia täydennyksistä voi jättää tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/s/livy
  2. Osallistu jäsennysluonnosten käsittelyä koskevaan sidosryhmätyöpajaan  23.11. klo 9-11. Ilmoittautuminen: https://kirahub.typeform.com/to/einvo6HG

Lisätietoa RYHTI-hankkeesta: ym.fi/ryhti

Yhteistyöterveisin,
LIVY-alueet-työryhmä

Liittyvät tiedostot