Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viheralueiden kunnossapidosta esite ja verkkoluentosarja

Viherympäristöliitto ry:n helmikuussa julkaisema Viheralueiden kunnossapitoluokitus 2020 -julkaisu on saanut täydennystä kuntapäättäjille laaditusta esiteoppaasta sekä viherammattilaisille ja alan opiskelijoille tarkoitetusta verkkoluentosarjasta.

Päätöksentekijöille kokonaiskuva viheralueiden kunnossapidosta 

RAMS 2020 – Päätöksentekijän opas viheralueiden kunnossapitoluokitukseen -oppaaseen on koottu viheralueohjelman, viheralueiden kunnossapitoluokituksen, viheralueiden puhtaanapitoluokituksen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain keskeinen sisältö. Lisäksi oppaassa kuvataan viheralueiden kunnalle, kiinteistön omistajalle tai viheralueen käyttäjälle tuottamat palvelut ja arvot.  

Oppaan tavoitteena on antaa päätöksentekijöille kokonaisnäkemys sekä kunnan monipuolisen viheraluejärjestelmän että yksittäisen viheralueen ja kiinteistön ulkoalueen kehittämisestä suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta kunnossapitoon. Viheralueiden kunnossapitoluokitusta on oppaassa havainnollistettu valokuvien avulla eri luokkien keskeisten ominaisuuksien ja luokkien välisten erojen esille tuomiseksi. 

Opas on vapaasti ladattavissa Viherympäristöliiton verkkosivuilta pdf-tiedostona. Tarvittaessa opasta voi myös tilata painotuotteena Viherympäristöliitosta. 

Viherympäristöliitto ry toivoo oppaan kuluvan jokaisen viheralueista vastaavan kuntapäättäjän ja kiinteistöjen ulkoalueista vastaavan käsissä ja näin edistävän viheralueiden laadukasta kunnossapitoa ja viheralueiden tarjoamien palveluiden arvostuksen kasvua. Viherympäristöliitto suosittaakin jakamaan opasta aktiivisesti uusille ja vanhoille kuntapäättäjille. 

RAMS-kunnossapitoluokkien ja kunnan oman kunnossapidon esittelyn tueksi on aiemmin julkaistu Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -PowerPoint-materiaali. Materiaalia voi hyödyntää joko sellaisenaan tai muokattuna ja täydennettynä kunnan omilla kunnossapitoluokitustiedoilla ja kuvamateriaalilla.   

Verkkoluentosarja viherammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön 

Viherympäristöliitto ry on julkaissut myös viisiosaisen RAMS-verkkoluentosarjan, jossa käydään läpi Viheralueiden kunnossapitoluokituksen (RAMS) keskeinen sisältö. Verkkoluentosarjan avulla voi itsekseen perehtyä luokituksen pää- ja alaluokkien sisältöihin ja niiden vaatimuksiin sekä luokkien välisiin eroihin.  

Verkkoluentosarjaa voi hyödyntää ammattiosaamisen päivittämiseen ja viheralan opetuksen opetusmateriaalina. Verkkoluentosarja on vapaasti katsottavissa Viherympäristöliiton verkkosivuilla sekä VYLvideot Youtube-kanavalla. 

Kunnossapitoluokituksen päivitys osa laajempaa kehitystyötä 

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen uudistustyö on osa kaupunkivihreän ohjeistojen kehitystyötä. Luokituksen päivittymisen myötä on käynnistynyt Viheralueiden hoidon työselostus VHT -julkaisun päivitystyö maaliskuussa 2020 vastaamaan uudistettua luokitusta. Päivitetty Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT -julkaisu ilmestynee keväällä 2021.  

Luokituksen muutoksella on lisäksi vaikutusta Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL -julkaisun ulkoalueiden hoitoa koskevien lukujen sisältöihin. Myös tulevissa alueurakoinnin asiakirjamallien ja yleisten sopimusehtojen ja muissa viheralueiden hoito- ja kunnossapito-ohjeistusten päivitystyössä huomioidaan luokituksen muutokset.  

Lisätietoa viheralueiden kunnossapitoluokituksen (RAMS) oppaasta päätöksentekijöille ja verkkoluentosarjasta:  

Liittyvät uutiset