Seminaariohjelma 2019

ARVOKAS VIHREÄ

Lataa luentojulkaisun nettiversio (pdf)

Keskiviikko 6.2.2019

Keskiviikko 6.2. klo 10.00–12.30
Kaupunkien tiivistyvä vihreä. Pj. Sauli Rouhinen
10.00Avaus
MEP Sirpa Pietikäinen

10.15

Globaalit ja suomalaiset elinympäristön haasteet, lajistoa katoaa
Professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto
11.00

Viheralan kehittämisen näkökulmat 40 vuoden aikana, kaupunkivihreän nykytilan kuvaus, mitä siltä odotetaan?
Puutarhaneuvos Risto Lehto

11.20

Itseorganisoituva kaupunki
Kaupunkisosiologian dosentti, VTT, yliopistotutkija Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto
12.00

Johdettu keskustelu
Seppo Närhi juontaa

12.30-14.30Lounastauko, kahvit näyttelytilassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iltapäivä jakautuu kahteen teemaan: A ja B

Ke 6.2. klo 14.30–17.00
Iltapäivä A: Tiivis kaupunki suunnitteluideologioissa. Pj. Mervi Vallinkoski

Tiivis kaupunki edellyttää alueiden tehokasta käyttöä sekä monien toimintojen sijoittamista yhdelle ja samalle alueelle. Monitoiminnallisuus ja kerroksellisuus tehokkaassa alueiden käytössä houkuttaa laatimaan minimimitoitusohjeita, mutta mitä laatu on loppujen lopuksi kaupunkisuunnittelussa ja rakennetussa ympäristössä?

14.30Laadukas kaupunkiympäristö
Arkkitehti Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki

15.00

Planning and Implementing Green Stormwater Retrofits in Portland, Oregon, USA 
Josh Robben a senior management analyst at BES
15.45

 
Monitoiminnallinen vihreä infrastruktuuri eri maankäyttömuodot läpäisevänä konseptina
Maisema-arkkitehti Elisa Lähde, WSP Finland
16.10Yleistavoitteesta yksityiskohtaiseen toteutukseen, Kalasataman keskus Redi, Helsinki
Maisema-arkkitehti Krista Muurinen, Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
16.30Yhteenvetokeskustelu 
Mervi Vallinkoski juontaa
17.00Kuohujuoma näyttelytilassa, Oy Lappset Group ja VYL

 

Ke 6.2. klo 14.30-17.00
Iltapäivä B: Rakentamisen käytännöt tiiviissä kaupungissa. Pj. Pia Kuusiniemi
Tiivis kaupunki asettaa myös käytännön toteuttamiselle uusia tavoitteita. Toteutussuunnittelussa tasapainoillaan pakollisten pelastus- ja jätehuoltoreittien sekä turvallisen ja elvyttävän oleilun välillä. Rakentamisessa työmaajärjestelyt ja kalusto mitoitetaan tarkkarajaisille alueille ja kapasiteetit joudutaan miettimään uudestaan. Kaupunkikasvillisuutta sijoitetaan kekseliäästi niin pienille maa-alueille kuin rakennuksiin integroiden. Kuitenkin kasvun edellytykset säilyvät, vaikka lajistosta voidaan haarukoida pieneen tilaan mahtuvat lajit (latvusto, juuristo).

14.30

Tiiviin kaupunkialueen pihasuunnittelu käytännössä
Maisema-arkkitehti Ria Ruokonen,
Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy  

15.30

Työmaajärjestelyjen ja aikataulutuksen käytäntöjä
Työpäällikkö Jarkko Heikkinen-Lindberg, Viherpojat Oy

15.50Kasvun perusedellytykset rajatuilla  kasvualustoilla 
Hortonomi Tuovi Mutanen
16.10
 
Rakennetun ympäristön kasvillisuutta pieniin tiloihin 
Maisemasuunnittelija Eeva Blomberg, Pihasuunnittelu Eeva Blomberg

16.30

Yhteenvetokeskustelu 
Pia Kuusiniemi juontaa

17.00Kuohujuoma näyttelytilassa, Oy Lappset Group ja VYL

18.00 Viherpäivät 40 vuotta. Onnitteluiden vastaanotto, Viherympäristöliitto ry:n hallitus

19.30 Juhlaillallinen / iltaohjelma. AvantTecno Oy ja VYL

Pukukoodi: siisti pukeutuminen.

 

Torstai 7.2.2019

Torstai 7.2. klo 9.30-12.00
Kilpailujen julkistus
Kaupunkivihreän arvo ja hallinta. Pj. Timo Koski
9.30Vuoden ympäristörakenne, kilpailun esittely ja tulokset
9.45Lappset-kilpailu, kilpailun esittely ja tulokset
10.00Kaupunkien rakentumisen dynamiikka ja viheralueiden merkitys / asumismieltymykset; asuntojen hinta; kaupunkibulevardit; täydennysrakentaminen 
Professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto
10.30

Successful park maintenance – inspiring guideline from small municipalities with big ambitions (englanniksi)
Tutkijat Kajsa Nilsson ja Elin Eklund, SLU, Ruotsi

11.15

Viheromaisuuden hallinta 
Toimitusjohtaja Jyrki Paavilainen, Urban Assets

11.35

Yhteenvetokeskustelu
Timo Koski juontaa

12.00-14.00Lounastauko, kahvit näyttelytilassa

 

Iltapäivä jakaantuu kolmeen teemaan: A, B ja C

To 7.2. klo 14.00-16.00 
Iltapäivä A: Hyvän kaupunkivihreän ohjausjärjestelmät. Pj. Pirjo Kosonen

Kaupunkivihreän rakentuminen ei (yleensä) ole sattumanvaraista. Lainsäädännön, kaupunkistrategioiden ja kaavojen tavoitteita on toteuttamassa laaja toimijoiden joukko, joiden toimintaa ohjataan niin yleisillä kuin kohdekohtaisillakin ohjeistuksilla. Viheralan vakio-ohjeet määrittävät yhden, yhteisesti sovitun laatutason. Vakio-ohjeistusten tunteminen antaa perustan kohdekohtaisiin poikkeamiin, joita tarvitaan monimuotoisen ympäristön rakentamiseen.

14.00MRL, viheralaan liittyvät mitoitukset ja laadulliset tavoitteet
Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki  
14.30
 
Paikan henki ja monimuotoisuuden rakentaminen vakio-ohjeistuksella
Kaupunginpuutarhuri Timo Koski, Tampereen kaupunki
14.40

Viheralueluokituksen uudistustyö.
Viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen, Vantaa

14.45

Hoitoluokituksien uusiminen: B-hoitoluokan avoimet viheralueet
maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki ProAgria Etelä-Suomi ry 

14.50Kierrätyskasvualustaohje -hanke 
MMM Elina Regårdh, WSP Finland
15.00Maamassojen hyötykäyttö Helsingissä 
Massakoordinaattori Mikko Suominen, Helsingin kaupunki 
15.15KESY käytännön toiminnassa – Toimintamallin jalkauttaminen 
MMM Hanna Tajakka, Viher-Arkki
15.30Yhteenvetokeskustelu 
Pirjo Kosonen juontaa

 

To 7.2. klo 14.00-16.00
Iltapäivä B: Kaupunkivihreän unelmaa ja utopiaa. Pj. Outi Tahvonen

Unelma paremmasta kaupungista on synnyttänyt laajan kirjon käsitteitä kuvaamaan kestävää ja vihreää kaupunkia. Kaikissa näissä kaupunkivihreän rooli on tarjota aktiivinen ja kerroksellista toimintaa synnyttävä alusta, joka yhdistää asukkaat, geobiologiset prosessit ja rakennetun ympäristön. Kaupunkivihreää on kuitenkin tarkasteltava yhtenä osana kestävää kaupunkia, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ruokatuotannon, liikenteen, työn ja asumisen kanssa.

14.00

Käsitekimarasta kokonaisuuteen 
Lehtori Outi Tahvonen, HAMK

14.30
 
Käyttäjälähtöinen liikenne, pyöräilyn edistäminen 
Kalle Vaismaa, Industrial professor, Tampereen yliopisto  
14.50Lähiruoka: Kaupunkiviljelyn tutkimuksen tuloksia Tampereella, Projektipäällikkö Eeva-Liisa Viskari, TAMK
15.10

Asuminen: tiukka tiiviin ihannointi, missä kaupunkivihreä mahtuu enää kasvamaan? Kaupunkisuunnittelullinen näkemys
Tutkijatohtori, Jere Nieminen, Tampereen yliopisto, puheenjohtaja, Villi vyöhyke ry

15.30

Yhteenvetokeskustelu
Outi Tahvonen juontaa

 

To 7.2. klo 14.00-16.00
Iltapäivä C: Elämyksellinen ympäristö. Pj. Tiina Kaskiaro
14.00

Puheenjohtajan avaus

14.10
 
Betonin käyttö ympäristötaiteessa ja taiteenomaisissa rakenteissa 
Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen, Betonipallas Oy
14.40Taiteen mahdollisuudet ympäristörakentamisessa, esimerkkejä Jyväskylästä
Taidekonsultti/kuvataiteilija Kirsi Pitkänen, Art Impact​
15.00

Yksilölliset betonituotteet – valmistajan näkökulma prosessiin 
Tehdaspäällikkö Teemu Teno, Rakennusbetoni- ja elementti Oy 

15.20

Taide rakentamisessa.fi ja Taidepankki. Uusi sivusto myös ympäristörakentamiseen 
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry

15.30

Yhteenvetokeskustelu 
Tiina Kaskiaro juontaa

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Lataa ohjelma (pdf) päivitetty 25.1.2019