Seminaariohjelma 2022

Teema: Vihreän hyvä ketju

Keskiviikko 9.2.2022

10.30 – 12.30

Kenelle kaupunkivihreää tehdään?

Kaupunkivihreän toteutusketjua on määrätietoisesti tehostettu ja
ohjeistettu. Suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa
joudutaan huomioimaan uusia näkökulmia, jotka vaativat
toimijoiden osaamisen syventämistä. Olemmeko ajautuneet
teknisten yksityiskohtien hurmoksessa liian etäälle työmme
keskeisimmästä ytimestä eli käyttäjistä?

Päivien avaus ja ministeriön tervehdys - Puheenjohtaja Sauli Rouhinen
Rakennettu luonto ja luontokokemus hyvinvoinnin tekijöinä – toimiiko puisto ja metsä samoin? - Puhuja varmistuu myöhemmin
Käyttäjänäkökulmien monet ulottuvuudet - kenelle kaupunkivihreää tehdään? Asiakkaalle vai käyttäjälle, yhdessä ideoiden vai tilastojen
perusteella? -
Puhuja varmistuu myöhemmin
Viheralan toimijoiden roolit toteutusprosessin eri vaiheissa – osuuko kokonaisuus maaliin - Erkko Mäenpää ja Mikko Suomalainen

Lounas & Vihertekniikka-näyttely

14.30 – 17.00

Ketju kokonaisuutena

Selkeä toteutusprosessi on eräs hyvää lopputulosta varmistava tekijä.Iltapäivän sessiossa pureudutaan yhden esimerkkikohteen toteutusketjuun ja arvioidaan sen eri osien linkittyminen toisiinsa. - Puheenjohtaja Taavi Forssell

CASE: Ankkapuiston uusiomassahanke KESY-kohteena


• Kytkös kaavoitukseen ja aluerakentamiseen - Vesa Karisalo, aluearkkitehti, Vantaan kaupunki
• Omistaja, Vantaan kaupunki - Puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam ja aluesuunnittelija Sari Paalijärvi
• Rakennuttaja - Juha Kivimäki, rakennuttajakonsultti Heidi Järkkä ja päästö- ja kustannuslaskentakonsultti /loppuraportti, Roosa Kohonen, Ramboll

• Suunnittelija - Taina Tuominen, FCG
• Rakentaja - Sanna Kopola, Tieluiska Oy
• Kunnossapito - Pirjo Kosonen ja Urpo Korpi, Vantaan kaupunki
• Käyttäjät - Mauri Pessi, Korson eläkeläiset ry

Iltajuhla

Torstai 10.2.2022

9.30 –11.30

Vahvin vai heikoin lenkki?

Torstain aamupäiväosioissa jaetaan hyviä esimerkkejä alan käytäntöjen kehittämisestä - sekä ruohonjuuritasolta rakennustyömailta kotimaassa että strategisemmalta tasolta, erityisesti pohjoismaista. Miten poliittiset strategisen tason linjaukset jalkautuvat viheralan käytännön linjauksiin. - Puheenjohtaja Tuomas Saarinen

Sessio A
Kotimaisia käytännön esimerkkejä
(best practices) - 
Puheenjohtaja Tuomas Saarinen
Sessio B
Strategisen tason esimerkkejä käytännön toteutukseen -
Puheenjohtaja Ulla Luokkaanhuhta
Hankinnat/kilpailuttaminen – tilaajan ja urakoitsijan vuoropuhelu Norjan mallilla - Puhuja varmistuu myöhemminKansainvälinen puheenvuoro /
Stockholms ny Miljöprogram 2020–23
- Puhuja varmistuu myöhemmin
Hyvät työmaakäytännöt - Tuomas Saarinen, TerraWiseHiilineutraalilinjaus HKI & TRE - Puhuja varmistuu myöhemmin

Ketjun hyvät lenkit - esimerkkejä

  • Tamperelainen kivilinjaus - Puhuja varmistuu myöhemmin
  • Kivituottajan näkökulma joustavaan tilaamiseen - Juuso Rainio
  • Hyvä taimihankinnan malli - Jyri Uimonen
  • Yhteenveto - Outi Tahvonen
Kokonaiskoordinaattorin
näkökulma ja yhteenveto
 - Puhuja varmistuu myöhemmin

Lounas & Vihertekniikka-näyttely

13.30 – 15.30

Katse tulevaisuuteen

Viherpäivien lopuksi suunnataan katse kohti tulevaa. Sessio alkaa yhteenvedolla edellisen päivän ja aamupäivän sessioiden tärkeimmistä viesteistä tulevaisuuteen. Asiaan syvennytään käsittelemällä tulevaisuuden mahdollisia suuntaviivoja ja sitä, kuinka voimme parhaalla mahdollisella tavalla mukautua niihin ja hyödyntää niitä. - Puheenjohtaja Outi Tahvonen

Terveiset tutkimuksesta – mitä tutkimuksia on käynnissä? - Puhuja varmistuu myöhemmin
Käyttäjä viheralan päätöksentekoketjussa - Puhuja varmistuu myöhemmin
Helsingin malli, OmaStadi-hanke - Puhuja varmistuu myöhemmin
Viherpäivien yhteenveto, loppupuheenvuorot

Ohjelma- ja luennoitsijatiedot tarkentuvat syksyllä 2021.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.