Tilastotietoa Viherpäivät kokonaisuudesta

Viherpäivät on saanut tapahtumana erittäin hyvän palautteen sekä seminaareissa kävijöiltä että näytteilleasettajilta kaikkina neljänä vuonna, kun tapahtuma on pidetty Jyväskylän Paviljongissa. Kävijämäärä on vuosittain hieman kasvanut. Tapahtuma on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 1980.

Seminaareissa on vuosina 2016–2017 käynyt 600–700 henkilöä. Noin puolet kävijöistä on alan opiskelijoita, maksavat osallistujat ovat kaikki viheralan ammattilaisia.

Seminaarilaisten jakauma oli vuonna 2017 seuraava (jakauma on suurin piirtein sama vuodesta toiseen):

 • Julkisen sektorin palveluksessa 56,9 %
  • Julkinen suunnittelu 14,7 %
  • Julkinen rakentaminen ja hoito 36,9%
  • Muut, mm kaavoitus 5,3 %
 • Yksityisen suunnittelu, rakentaminenja hoito 26,9 %
 • Muut 16,2 %
  • Tämä ryhmä sisältää kävijöitä seuraavista ryhmistä: opettajat, taimistot, järjestöt, muut yrittäjät, eläkeläiset

Näytteilleasettajat antoivat (1= huono, 5 = paras) Paviljongista tapahtumapaikkana arvosanan vuonna 2016 4,42, 2017 4,42, 2018 4,42 ja 2019 4,00.

Seminaarilaiset antoivat (1= huono, 5 = paras) Paviljongista tapahtumapaikkana arvosanan  vuonna  2016  4,31, 2017 4,40, 2018 4,47 ja 2019 4,41

Koko tapahtuman kävijämäärä on kasvanut vuodesta 2016 alkaen:

 • 2016 1271 kävijää
 • 2017 1307 kävijää
 • 2018 1391 kävijää
 • 2019 1436 kävijää

Näytteilleasettajien määrän kehitys

 • 2016 92 näytteilleasettajaa
 • 2017 95 näytteilleasettajaa
 • 2018 103  näytteilleasettajaa
 • 2019 113  näytteilleasettajaa