Seminaariohjelma 2022

Vuoden 2022 tapahtuma on peruttu koronatilanteen vuoksi. Viheralan suurin seminaari- ja messutapahtuma järjestetään seuraavan kerran 8.-9.2.2023 Jyväskylän Paviljongissa.

Teema: Vihreän hyvä ketju

Keskiviikko 9.2.2022

10.30 – 12.30

Kenelle kaupunkivihreää tehdään?

Kaupunkivihreän toteutusketjua on määrätietoisesti tehostettu ja
ohjeistettu. Suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa
joudutaan huomioimaan uusia näkökulmia, jotka vaativat
toimijoiden osaamisen syventämistä. Olemmeko ajautuneet
teknisten yksityiskohtien hurmoksessa liian etäälle työmme
keskeisimmästä ytimestä eli käyttäjistä?

Päivien avaus ja ministeriön tervehdys - Puheenjohtaja Sauli Rouhinen
Rakennettu luonto ja luontokokemus hyvinvoinnin tekijöinä – toimiiko puisto ja metsä samoin? - Puhuja varmistuu myöhemmin
Käyttäjänäkökulmien monet ulottuvuudet - kenelle kaupunkivihreää tehdään? Asiakkaalle vai käyttäjälle, yhdessä ideoiden vai tilastojen
perusteella? -
Kaupunkitutkija (TkT, FL) Kaisa Schmidt-Thomé
Viheralan toimijoiden roolit toteutusprosessin eri vaiheissa – osuuko kokonaisuus maaliin - Erkko Mäenpää, kiinteistöpäällikkö, Sitowise Oy ja Mikko Suomalainen, työnjohtaja, VRJ Etelä-Suomi

Lounas & Vihertekniikka-näyttely

14.30 – 17.00

Ketju kokonaisuutena

Selkeä toteutusprosessi on eräs hyvää lopputulosta varmistava tekijä.Iltapäivän sessiossa pureudutaan yhden esimerkkikohteen toteutusketjuun ja arvioidaan sen eri osien linkittyminen toisiinsa. - Puheenjohtaja Taavi Forssell, toiminnanjohtaja, Viherympäristöliitto ry

CASE: Ankkapuiston uusiomassahanke KESY-kohteena


• Kytkös kaavoitukseen ja aluerakentamiseen - Vesa Karisalo, aluearkkitehti, Vantaan kaupunki
• Omistaja, Vantaan kaupunki - Puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam
• Rakennuttaja - Juha Kivimäki, rakennuttajakonsultti Heidi Järkkä ja päästö- ja kustannuslaskentakonsultti /loppuraportti, Roosa Kohonen, Ramboll

• Suunnittelija - Taina Tuominen, maisema-arkkitehti, FCG
• Rakentaja - Sanna Kopola-Hirsimäki, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tieluiska Oy
• Kunnossapito - Pirjo Kosonen, viherkunnossapitopäällikkö ja vastaava puutarhuri Urpo Korpi, Vantaan kaupunki
• Käyttäjät - Puhuja varmistuu myöhemmin

• Peilaus prosessikuvaukseen - Erkko Mäenpää, kiinteistöpäällikkö, Sitowise Oy / Mikko Suomalainen, työnjohtaja, VRJ Etelä-Suomi

Iltajuhla

Torstai 10.2.2022

9.30 –11.30

Vahvin vai heikoin lenkki?

Torstain aamupäiväosioissa jaetaan hyviä esimerkkejä alan käytäntöjen kehittämisestä - sekä ruohonjuuritasolta rakennustyömailta kotimaassa että strategisemmalta tasolta, erityisesti pohjoismaista. Miten poliittiset strategisen tason linjaukset jalkautuvat viheralan käytännön linjauksiin. - Puheenjohtaja Tuomas Saarinen, Pirkanmaan yksikön johtaja, Terrawise

Sessio A
Kotimaisia käytännön esimerkkejä
(best practices) - 
Puheenjohtaja Tuomas Saarinen, Pirkanmaan yksikön johtaja, Terrawise
Sessio B
Strategisen tason esimerkkejä käytännön toteutukseen -
Puheenjohtaja Ulla Loukkaanhuhta, projektijohtaja, Helsingin kaupunki
Hankinnat/kilpailuttaminen – tilaajan ja urakoitsijan vuoropuhelu Norjan mallilla - Mari Haave Sveen, fagsjef arbeidslivsseriøsitet, Oslobygg KFKansainvälinen puheenvuoro: Parhaat käytännöt suunnittelusta kunnossapitoon (etäluento) 
Alexander Ståhle,
VD & Tekn Dr Stadsbyggnad CEO & Phd Urban Design
Hyvät työmaakäytännöt - Tuomas Saarinen, Pirkanmaan yksikön johtaja, TerrawiseHiilineutraalilinjaus HKI & TRE - Kaisa-Reeta Koskinen, Helsingin ilmastoyksikön päällikkö, Laura Inha, Kestävä Tampere 2030- ohjelmapäällikkö

Ketjun hyvät lenkit - esimerkkejä

  • Tamperelainen kivilinjaus - Raija Tevaniemi, rakennuttajainsinööri, Tampereen kaupunki
  • Kivituottajan näkökulma joustavaan tilaamiseen - Juuso Rainio, projektijohtaja, Loimaan kivi Oy
  • Hyvä taimihankinnan malli - Jyri Uimonen, toiminnanjohtaja, Taimistoviljelijät ry
  • Yhteenveto - Outi Tahvonen, tutkijayliopettaja, HAMK Bio
Kokonaiskoordinaattorin
näkökulma ja yhteenveto
 - Mikko Suominen, massakoordinaattori, Helsingin kaupunki

Lounas & Vihertekniikka-näyttely

13.30 – 15.30

Katse tulevaisuuteen

Viherpäivien lopuksi suunnataan katse kohti tulevaa. Sessio alkaa yhteenvedolla edellisen päivän ja aamupäivän sessioiden tärkeimmistä viesteistä tulevaisuuteen. Asiaan syvennytään käsittelemällä tulevaisuuden mahdollisia suuntaviivoja ja sitä, kuinka voimme parhaalla mahdollisella tavalla mukautua niihin ja hyödyntää niitä. - Puheenjohtaja Outi Tahvonen

Terveiset tutkimuksesta – mitä tutkimuksia on käynnissä? - maisema-arkkitehtuurin professori Elisa Lähde, Aalto-yliopisto
Käyttäjä viheralan päätöksentekoketjussa - puhuja varmistuu myöhemmin
The infrastructure of everyday life: social, cultural, natural - Keynote speaker: Dan Hill, Director of Strategic Design at Vinnova, 
the Swedish government’s innovation agency
Viherpäivien yhteenveto, loppupuheenvuorot

*Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.