Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vuoden ympäristörakenne 2022 -palkintoehdokas: Tapiolan Itätuulenkujan kansipihat

Ryhmähankkeena toteutettu pihakansien korjaus tuotti lopputuloksena viihtyisän ja vehreän ympäristön, joka tehtiin asukkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Istutukset, pinnoitteet ja rakenteet kunnioittavat Tapiolan puutarhakaupungin perinteitä.

Neljän asunto-osakeyhtiön yhteisenä hankkeena toteutettu pihakannen korjaus ja uusiminen oli välttämätön johtuen kannen vesieristeiden ja rakenteiden vuodoista sekä pintarakenteiden vaurioista. Yhtiöiden 11 rakennusta ovat valmistuneet vuosina 1978-1983 ja kortteli on osa Tapiolan Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Urakan laajuus käsitti yhteensä 7000 neliömetriä. Pihat ovat lähes kokonaan autohallin katon päällä. Kannen vedeneristeiden uusimiseksi ja rakenteellisten vaurioiden korjaamiseksi kaikki piharakenteet, varusteet ja kasvillisuus jouduttiin purkamaan. Näkyvien osien kunnostus käsitti pinnoitteiden ja istutusten sekä valaistuksen uusimisen, vedenpoiston toimivuuden parantamisen ja pihakansien huollettavuuden helpottamisen. Asukkaiden toiveena oli oleskelualueiden lisääminen ja kulkuväylien esteettömyyden parantaminen. Jyrkkiä luiskia loivennettiin ja porrasaskelmia toteutettiin helppokulkuisina sekä lisättiin puuttuvia kaiteita ja käsijohteita. Autohallin avoportaikkojen päälle rakennettiin katokset, joihin tehtiin viherkatot.

Kunnostuksen lähtökohtana olivat alkuperäiset suunnitelmat ja toteutusperiaatteet. Säilytetyt kantavat rakenteet ja niiden sallima kuormitus saneli osaltaan suunnittelua. Pihojen jäsentely noudattaa alkuperäistä sommitelmaa ja henkeä sekä Tapiolan tyyliä. Korkeat elementtimuurit, jotka olivat kantavuuden kannalta ongelmallisia, korvattiin matalilla reunamuureilla. Uudet leikki- ja oleskelupaikat sijoittuvat vanhan suunnitelman mukaisesti pihojen keskialueille. Maantasoasuntojen ikkunoiden eteen lisättiin istutuksia ja käytävät siirrettiin etäämmälle. Vajaalla käytöllä olleet pelikentät muutettiin istutusalueiksi, joiden lomaan toteutettiin loivat, esteettömät luiskat kadulta pihoille. Maanvaraisen alueen liittyminen kansipihaan häivytettiin istutuksilla.

Alkuperäiset eri kokoiset pesubetonilaatat olivat oleellinen osa pihan omaleimaisuutta. Ne irrotettiin varoen ja ehjät laatat otettiin talteen, pestiin ja asennettiin uudelleen alkuperäisen ladonnan mukaisesti. Loput pinnoitteet tehtiin sileillä betonilaatoilla. Myös muut materiaalit valittiin Tapiolan henkeä ja korttelin historiaa kunnioittaen. Uudet korkeat muurit tehtiin vanhaan tapaan paikalla valaen lautamuoteilla. Uusissa puu- ja metallirakenteissa säilytettiin alkuperäinen tummanruskea väri, joka toistuu myös rakennusten yksityiskohdissa. Pihan valaiseminen toteutettiin sekä Tapiola-pylväsvalaisimilla, että pollarivalaisimilla, joiden valo ei häikäise asuntoihin.

Pihan pääosassa ovat runsaat ja värikkäänä kukkivat istutukset. Erilaisia kasvilajeja on 50. Mukana on niin puita, pensaita, perennoja kuin sipulikukkiakin. Kasvillisuus on tärkeä kaikkina vuodenaikoina ja ikivihreitä sekä syysvärikkäitä lajeja on paljon. Korkeat pergolat peittyvät ajan oloon köynnöksillä. Lisäksi on tilaa asukkaiden omille istutuksille.

Itätuulenkujan kortteli edustaa hanketta, jollaisia tulevaisuudessa tullaan näkemään yhä enemmän. Kansirakenteiden elinkaari on verrattain lyhyt verrattuna mm. pinnoitteiden ja kasvillisuuden kestoon. Niiden korjaaminen on haastavaa ja asukkaille aiheutuu haittoja työmaasta. Kulkuyhteydet ovat ajoittain poikki, pihatoiminnot poissa käytöstä ja syntyy pölyä ja melua.

Itätuulenkujalla neljä taloyhtiötä päätyi ryhmärakennuttamiseen. Suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen suoritettiin yhtenä kokonaisuutena. Suunnittelun eri vaiheissa järjestettiin kaksi esittelytilaisuutta yhtiöiden asukkaille ja suunnitelmia muokattiin palautteen perusteella mahdollisuuksien mukaan. Projektin läpivientiä seurasivat ja ohjasivat koko hankkeen ajan kunkin taloyhtiön hallituksen nimeämät edustajat. Työmaa aloitettiin yhden yhtiön tontilta ja sieltä saaduilla kokemuksilla ja toteutustavoilla edettiin loppuun. Pintarakenteiden purkamisen yhteydessä saatiin lisää tietoa alapuolisista rakenteista ja suunnitteluratkaisuja hiottiin työmaan kuluessa. Ratkaisulla saatiin merkittävää säästöä, mikä hyödytti lopulta kaikkia yhtiöitä.

Työmaa aloitettiin loppuvuodesta 2020 ja se valmistui kolme kuukautta etuajassa keväällä 2022. Asukkaille työmaasta aiheutuvia haittoja onnistuttiin vähentämään merkittävästi hyvällä työmaasuunnittelulla ja asiantuntevalla valvonnalla. Lopputuloksen kunniaksi järjestettiin yhteiset pihajuhlat tarjoiluineen ja musiikkiesityksineen.

Teksti: Ria Ruokonen, kuvat: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy. Kirjoittaja on Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy:n vastaava suunnittelija.