Kulttuuriympäristöstrategiasta hyvä ponnistaa vihreämpään tulevaisuuteen

Kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Se tuottaa hyvää oloa ihmisille ja siitä voi hyötyä elinkeinotoiminnassa. Viherympäristöt ovat kulttuuriympäristöjen keuhkot. 

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen Kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) tavoitteena oli nostaa kulttuuriympäristöjen arvostusta ja innostaa ihmiset toimimaan kulttuuriympäristön hyväksi. Myös elinkeinoelämä haluttiin saada vahvemmin mukaan havaitsemaan ja hyödyntämään kulttuuriympäristön avaamia menestyksen mahdollisuuksia. Strategian päätavoitteet kiteytettiin kolmeen kohtaan: kulttuuriympäristö on merkittävä voimavara, kulttuuriympäristön hoito edistää kestävää kehitystä, ja hyvä hallinto tukee kulttuuriympäristötyötä.